8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zekat ve Sadaka

TEBRİKLER.

8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zekat ve Sadaka

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilenlerden hangisinin zekatı olmaz?    
A
Toprak ürünlerinden
B
Oturulan evden
C
Ticari mallardan
D
Keçi, manda ve deveden
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisine zekat vermek doğru olur?    
A
Büyük anne
B
Fakir komşular
C
Ana-Baba
D
Çocuklar
Soru 3
Zekatın aşağıdaki hangi şekilde verilmesi uygun olur?    
A
Verilen zekat karşılığında fakirler ücretsiz olarak çalıştırılmalıdır.
B
Zekat verilen kimse minnet altında bırakılmalıdır.
C
Herkesin içinde açıktan verilmelidir.
D
Kimseye belli etmeden gizlice verilmelidir.
Soru 4
Zekat verirken aşağıda verilenlerden hangisine dikkat etmemiz gerekmez?
A
Yardımı gösterişten uzak yapmak.
B
Malımızın değersiz bölümünden vermemek.
C
Verdiğimiz kişiye, bunun zekat olduğunu söylemek.
D
Verilecek miktarı iyi hesaplamak.
Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi zekat verirken dikkat etmemiz gereken durumlardan birisi değildir?    
A
Zekat vereceğimiz kişinin buna ihtiyacı olup olmadığını araştırmalıyız.
B
Zekat gösteriş yapmadan verilmelidir.
C
Zekatımızı cami, hastane, köprü inşaatı gibi yerlere verebiliriz.
D
Zekat malın iyisinden verilmelidir.
Soru 6
Aşağıda verilenlerden hangisi İslam’ın şartlarından birisidir?    
A
Yardım etmek.
B
Sadaka vermek.
C
Fitre vermek.
D
Zekat vermek.
Soru 7
“Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” hadisiyle peygamberimiz aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?    
A
Yatmadan önce çok yemememiz gerektiğini.
B
Paylaşma ve yardımlaşmanın önemini.
C
Sadaka vermenin güzel bir davranış olduğunu.
D
Zengin Müslümanlara zekat vermenin farz olduğunu.
Soru 8
Yardımlaşma ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Sadece Müslümanlara yardım etmemiz emredilmiştir.
B
Dinimiz, Müslümanları bir bütün olarak görür .
C
Dinimiz, insanlara yardımlaşmayı ve dayanışmayı emreder .
D
Peygamberimiz, Müslümanları bir bede­nin organlarına benzetmiştir .
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisinin zekatının verilmesi gerekir?    
A
Altın
B
Sanat ve meslek aletleri
C
Günlük hayatta kullanılan eşyalar
D
Ev
Soru 10
Aşağıda verilenlerden hangisi üzerinden zekat verilmez?    
A
Ev eşyaları
B
Ticaret malları
C
Para,altın ve gümüş
D
Koyun,keçi, sığır
Soru 11
Dinimizce, zekat ve sadaka niçin emredilmiştir?  
A
Temizlik alışkanlığı
B
Yardımlaşma
C
Zamanı iyi kullanma
D
Cezalandırma
Soru 12
Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah, “…İnsanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”2 buyurarak insanın yaratılış amacının kendisine kulluk etmek olduğunu bildirmiştir. Allah’a (c.c.) kul olmak insana bazı sorumluluklar yükler. Aşağıdakilerden hangisi bu sorumluluklardan birisi olamaz?    
A
Çevresindeki bütün mahlukata sevgi ve saygı göstermek.
B
Çevresindeki her canlıya Allah (c.c.) sevgisinden kaynaklanan merhameti göstermek.
C
Allah’ın (c.c.) kendisine lütfettiği nimetleri ihtiyacı olan kardeşleriyle paylaşmak.
D
Öncelikle kendi ihtiyaçlarını gidermek sonra istediği kadarını paylaşmak.
Soru 13
Aşağıda verilenlerden hangisi paylaşma ve yardımlaşma için söylenemez?    
A
Paylaşma sadece zenginlerle fakirler arasında olur.
B
Her insan başkalarıyla paylaşmaya mecburdur.
C
Toplumsal barışı sağlamak için paylaşma ve yardımlaşma içinde olmalıyız.
D
Paylaşma olmadan yaşamımızı devam ettiremeyiz.
Soru 14
Maddi durumu iyi olan Müslümanların yaklaşık malının kırkta birini vererek yerine getirdiği ibadet hangisidir?    
A
Fidye
B
Sadaka
C
Fitre
D
Zekat
Soru 15
Aşağıda verilenlerden hangisi zekatın nasıl bir ibadet olduğu hakkında doğru bir yargıdır?    
A
Zenginlerin gurur vesilesidir.
B
Toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlar.
C
Zenginlerin servetlerini azaltır.
D
Fakirleri hazır yiyiciliğe alıştırır.
Soru 16
Yardımlaşma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Toplumda hiç kimse kimseye muhtaç değildir.
B
Yardımlaşma insan için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.
C
İhtiyaçlarımızı ancak başkalarının yardımıyla karşılayabiliriz.
D
İnsan doğumundan ölümüne kadar hayatını yardımlaşma sayesinde sürdürebilir.
Soru 17
Zekatla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Zekatı verilen mal manevi kirlerden arınmış olur
B
Zekat toplumda sevgi ve saygıyı artırır
C
Zekat vermekle malımızda eksilme olur.
D
Zekat insanı bencillikten kurtarır.
Soru 18
Aşağıda verilenlerden hangisi sözcük olarak temizlik, çoğalma artma bereket anlamlarına gelen farz ibadettir?    
A
Oruç
B
Namaz
C
Zekat
D
Gusül
Soru 19
Aşağıda verilenlerden hangisi üzerinden zekat verilmez?    
A
Yolda kalmışlara
B
Fakirlere
C
Zenginlere
D
Borçlulara
Soru 20
Aşağıda verilenlerden hangisi zekat verirken dikkat etmemiz gereken durumlardan birisi değildir?    
A
Kime verileceği iyice araştırılmalı, ihtiyacı olanlara verilmelidir
B
Zekat verdiğimizi herkes görmelidir
C
Zekat verilen kişilerin onurları zedelenmemelidir
D
Kendi çevremizdeki yoksul akraba ve komşulardan başlamalıyız
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön