8.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

TEBRİKLER.

8.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi, tekke ve zaviyelerin kapatılması, halifeliğin kaldırılması gibi gelişmelerle ilişkilendirilemez?
A
Milli Ekonomi politikası uygulamak,
B
Toplum yapısının çağdaşlaşması,
C
Din özgürlüğünü sağlamak,
D
Genç kuşaklara laiklik ilkesini kabul ettirmek,
Soru 2
Cumhuriyetin ilk yıllarında millet iradesini meclise tam olarak yansıtmak amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır?
A
Çok partili hayata geçiş denemeleri
B
Halifeliğin kaldırılması
C
1924 Anayasası’nın hazırlanması
D
Saltanatın kaldırılması
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk döneminde vatandaşlar arasında siyasi eşitliği sağlama çalışmalarındandır?
A
Medeni Kanun’unun kabul edilmesi
B
Medreselerin kapatılması
C
Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
D
Kadınlara seçme – seçilme hakkının tanınması
Soru 4
Cumhuriyetin ilk dönemlerinde kılık kıyafette, ölçü ve tartı aletlerinde yenilikler yapılmasının, Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesinin ortak amacı hangisidir?
A
Dış ticareti geliştirmek
B
Eğitim seviyesini yükseltmek
C
Laik devlet düzenini oluşturmak
D
Toplumsal hayatını düzenlemek
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun uygulamalarından birisi değildir?
A
Mektep-medrese ayrımının sona ermesi
B
Yabancı okulların kapatılması
C
Medreselerin kapatılması
D
Öğretimde birlik sağlanması
Soru 6
Laik düzenin oluşturulmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A
Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi,
B
Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi,
C
Şapka Kanunu’nun kabul edilmesi,
D
Halifeliğin kaldırılması,
Soru 7
Halifeliğin kaldırılması aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmesinde etkili olmuştur?
A
Laik devlet düzeninin kurulmasında,
B
Halkın yönetime katılmasında,
C
Milli ekonomi politikasının uygulanmasında,
D
Tek partili yönetime geçilmesinde,
Soru 8
Atatürk döneminde alınan kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi ve çok partili hayata geçiş gibi kararlarla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A
TBMM’de siyasi tartışmalara son vermek,
B
Milli iradeyi TBMM’ye tam olarak yansıtmak,
C
Seçimlere katılma oranını arttırmak,
D
Meclise yasallık kazandırmak,
Soru 9
Hangisi Atatürk’ün toplumsal alanda yaptığı yeniliklerden biridir?
A
Aşar vergisinin kaldırılması,
B
Demir yollarının millileştirilmesi,
C
Kıyafette değişiklik yapılması,
D
Takvim, saat ve ölçü aletlerinin değiştirilmesi,
Soru 10
Medreselerin kapatılması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A
Türk ekonomisinin gelişmesine,
B
Eğitim kurumlarının tek merkezde toplanmasına,
C
Dil ve tarih bilincinin zayıflamasına,
D
Eğitime yönelik dış baskıların artmasına,
Soru 11
Cumhuriyetin ilk yıllarında aşar vergisi kaldırılarak aşağıdakilerden hangisi hedeflenmiştir?
A
Köylünün durumunu iyileştirmek,
B
Kapitülasyonları kaldırmak,
C
Devlet gelirlerini artırmak,
D
Ticareti geliştirmek,
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi milli egemenlik ilkesinin uygulanmasında diğerlerinden daha etkilidir?
A
Türk Dil Kurumu’nun kurulması
B
Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
C
Kadınlara seçme-seçilme hakkının verilmesi
D
Türk medeni kanununun kabulü
Soru 13
1924 Anayasası’nda kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin dini İslâm’dır maddesinin 10 Nisan 1928’de anayasadan çıkarılmasını aşağıdaki gelişmelerden hangisi sağlamıştır?
A
Cumhuriyetin kurulmasını
B
Ulusal egemenlik anlayışının benimsenmesini
C
Halifeliğin kaldırılmasını
D
Anayasanın laikleşmesini
Soru 14
Atatürk döneminde demiryolları, devlet tarafından yabancı işletmelerden satın alınmış, halkın kullanımına sunulması hangi alanda yapılan çalışmalara örnek oluşturur?
A
Toplumsal
B
Bayındırlık
C
Eğitim
D
Hukuk
Soru 15
Atatürk; “Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”sözüyle hangisinin gerçekleşmesini istemiştir?
A
Türk Dil Kurumu kurulmuştur.
B
Türk Tarih Kurumu kurulmuştur.
C
Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılmıştır.
D
İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması.
Soru 16
Atatürk’ün Türk tarihi ile ilgili çalışmalarının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Türk tarihinin bilinmeyen yönlerini aydınlatmak,
B
Türk ırkının üstünlüğünü kabul ettirmek,
C
Türk tarihinin dünya medeniyetine katkılarını ortaya koymak,
D
Türkler hakkındaki olumsuz yargıları ortadan kaldırmak,
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi laikliği gerçekleştirmeye yönelik çalışmalardan birisi değildir?
A
Medeni Kanun’un kabulü
B
Halifeliğin kaldırılması
C
Uluslararası uzunluk ve ağırlık ölçülerinin kabulü
D
Tekke ve zaviyelerin kapatılması
Soru 18
Cumhuriyetin ilk yıllarında takvim, saat ve ölçülerde yenilikler yapılmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Batılı ülkelerle ilişkileri kolaylaştırmak,
B
Doğu ile ilişkileri kesmek,
C
Eski düzenleri değiştirmek,
D
Alışverişi kolaylaştırmak,
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi Türk aile hayatını düzenlemek için oluşturulmuştur?
A
Türk Medeni Kanunu
B
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
C
Türk Ceza Kanunu
D
Türk Ticaret Kanunu
Soru 20
Miras, evlenme, boşanma gibi konulardan kadınlara da haklar tanınması, tek eşle evliliğin ve resmi nikahın zorunlu hale getirilmesi ve kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A
Milli ekonomiye geçiş ile
B
Milli savunma ile
C
Kadın-erkek eşitliğiyle
D
Demokratikleşmeyle
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön