8.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Yazılı

TEBRİKLER.

8.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Yazılı

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Bir buketteki 20 çiçekten 5 tanesi kırmızı diğerleri sarı veya beyaz renklidir.”

Buketten rastgele seçilen bir çiçeğin kırmızı olma olasılığı sarı olma olasılığına eşit olduğuna göre bukette kaç tane beyaz renkli çiçek vardır?  
A
10
B
20
C
15
D
5
Soru 2
işleminin sonucu hangisine eşittir?
A
120
B
80
C
100
D
140
Soru 3
30 kişilik bir sınıfta 15 erkek, 15 kız öğrenci vardır. Öğrencilerden 4 tanesi gözlüklüdür. Buna göre sınıf listesinden rastgele seçilen bir öğrencinin gözlüklü olmaması ihtimali hangisidir?  
A
30
B
15
C
4
D
26
Soru 4
işleminin sonucu hangisine eşittir?  
A
2
B
1
C
0
D
5
Soru 5
Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
A
5,9 • 107 < 9 • 108 < 1,28 • 1010 < 5,247 • 1015
B
1,28 1010< 5,9 • 107 < 9 • 108 < 5,247 • 1015
C
5,9 107< 1,28 • 1010 < 9 • 108 < 5,247 • 1015
D
5,9 107< 9 • 108< 5,247 • 1015 < 1,28 • 1010
Soru 6
0,00000127 sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 
A
1,27 · 105
B
1,27 · 106
C
1,27 · 109
D
1,27 · 108
Soru 7
34 · 106 = …….· 104 eşitliğinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?      
A
34
B
3400
C
34000
D
340
Soru 8
işleminin sonucu hangisine eşittir?    
A
6
B
4
C
5
D
7
Soru 9
ise a kaçtır?    
A
8
B
7
C
6
D
5
Soru 10

5 · 101 + 7 · 101 + 2 · 102 + 4 · 103

Yukarıda çözümlenmiş olarak verilen sayının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?  
A
50,704
B
50,724
C
5,724
D
5,7024
Soru 11
Aşağıdaki olaylardan hangisi imkânsız olaya örnek olarak verilebilir?    
A
Akdeniz Bölgesi’nin illerinin yazılı olduğu kartlardan rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan ilin A harf ile başlaması.
B
Rakamlar arasından rastgele seçilen bir rakamın iki basamaklı olması.
C
Rastgele seçilen bir ortaokul öğrencisinin 15 yaşından küçük olması .
D
Haftanın günlerinin yazılı olduğu kartlardan rastgele seçilen bir kartın üzerinde yazan günün 4 harfli olması.
Soru 12
357 400 000 000 sayısı aşağıdaki verilenlerden hangisi ile gösterilemez?  
A
3574 · 108
B
3,574 · 1011
C
35,74 · 1010
D
357,4 · 1010
Soru 13
işleminin sonucu hangisidir?  
A
13
B
12
C
15
D
14
Soru 14

I. (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 özdeşliğine iki terimin toplamının karesi özdeşliği denir.

II. (a – b)2 = a2 – 2ab + b2 özdeşliğine iki terimin farkının karesi özdeşliği denir.

III. a2 – b2 = (a – b) · (a + b) özdeşliğine iki kare farkı özdeşliği denir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A
I, II ve III
B
I ve III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 15
Ondalık gösterimi 5 · 101 + 8 · 100 + 3 · 101 + 6 · 102 + 7 · 103 şeklinde olan sayı hangisidir?  
A
58,367
B
580,367
C
583,67
D
5,8367
Soru 16
0,128 · 105 = …… · 106 eşitliğinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?      
A
0,128
B
0,1280
C
0,0128
D
0,00128
Soru 17
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A
1,003=1 · 100 + 0 · 101 + 0 · 102 + 3 · 103
B
4,682=4 · 101 + 6 · 100 + 8 · 101 + 2 · 102
C
0,15 = 0 · 100 + 1 · 101 + 5 · 102
D
2,204 = 2 · 100 + 2 · 101 + 0 · 102 + 4 · 103
Soru 18
işleminin sonucu hangisine eşittir?  
A
22
B
18
C
20
D
24
Soru 19
0,8 · 103 = · 104 eşitliğinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?    
A
0,80
B
0,8
C
0,08
D
0,008
Soru 20
işleminin sonucu hangisine eşittir?    
A
14
B
12
C
15
D
16
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön