8.Sınıf Matematik 2.Dönem 1.Değerlendirme

TEBRİKLER.

8.Sınıf Matematik 2.Dönem 1.Değerlendirme

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kevser, arkadaşlarına sekizer ceviz verirse 5 cevizi kalıyor, onar ceviz verirse bir kişi 7 tane cevizi eksik alıyor. Buna göre, Kevser’in kaç cevizi vardır?    
A
53
B
37
C
47
D
42
Soru 2
ise x’in değeri kaç olur?    
A
48
B
54
C
67
D
74
Soru 3

ise x’in değeri hangisidir?

   
A
11
B
15
C
9
D
12
Soru 4
ise x’in değeri kaç olur?    
A
17
B
25
C
13
D
23
Soru 5
  • I. 2x + 5 = 3 denklemi 1. dereceden bir denklemdir.
  • 3x - 11 = 3x + 9 denklemi bilinmeyenin her değeri için doğrudur.
  • III. 8x + 12 = 4 · (2x + 3) denklemi bilinmeyenin her değeri için doğrudur.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?  
A
I - II
B
II - III
C
Yalnız III
D
I - III
Soru 6
Yandaki koordinat sisteminde verilen K,L,M,N noktalarından hangisi aşağıda yanlış verilmiştir?  
A
M(-2, 3)
B
K(2, 2)
C
N(-3, 0)
D
L(4, - 1)
Soru 7
3 · (2 - x) - 2 · (x + 5) < 3 · (x + 4) eşitsizliğinin çözü mü aşağıdakilerden hangisidir?    
A
x > 2
B
x > -2
C
x < -2
D
x < 2
Soru 8
Y (12 4a, 3) noktası koordinat sisteminde y ekseni üzerinde olduğuna göre a kaçtır?  
A
6
B
3
C
4
D
5
Soru 9
Aşağıdaki doğrusal denklemlerden hangisinin grafiği orijinden geçmez?      
A
3x + y = 0
B
x = -2y
C
y - 2 = x
D
2x - 2 = -2
Soru 10
ise x’in değeri kaç olur?  
A
9
B
15
C
18
D
12
Soru 11
Yüzme kursunda 200 ve Futbol kursunda 500 öğrenci vardır. Yüzme kursuna her yıl 30 öğrenci kayıt yaptırırken, Futbol kursundan her yıl 20 öğrenci kaydını sildiriyor. Buna göre, kaç yıl sonra Yüzme ve Futbol kurslarının öğrenci sayıları eşit olur?        
A
6
B
8
C
7
D
5
Soru 12
Aşağıdaki noktalardan hangisi 2x - y = 5 doğrusunun üzerindedir?      
A
(3, -2)
B
(-2, 3)
C
(3, 1)
D
(-2, 1)
Soru 13
Arda bir yolun önce 2 /7 ’sini, sonra kalan yolun 1/5’ini gidiyor. Geriye 320 m yolu kaldığına göre yolun tamamı kaç metredir?    
A
560
B
360
C
420
D
240
Soru 14
Yandaki tabloda verilen x ile y arasındaki ilişkiyi veren doğrusal denklem aşağıdakilerden hangisidir?    
A
y = 3x -1
B
y = 2x+1
C
y = 3x+1
D
y = 2x-1
Soru 15
denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir?    
A
- 11
B
- 12
C
- 13
D
– 10
Soru 16
Bir kümesteki tavuk sayısı 3x - 4, horoz sayısı x + 1’dir. Bu kümesteki tavuk sayısı horoz sayısından fazla olduğuna göre bu kümeste en az kaç tavuk vardır?    
A
6
B
5
C
7
D
8
Soru 17
Bir mağazada bir eldivenin fiyat 30 liradır. Buna göre satılan eldiven sayısı (x) ile kazanılan para (y) arasındaki doğrusal ilişkinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A
y + 30x = 0
B
y = 30x
C
x - y = 30
D
x + y = 30
Soru 18
A (3, 7) noktasının koordinat sisteminde x eksenine uzaklığı ile y eksenine uzaklığının toplamı kaç birimdir?
A
11 br
B
4 br
C
10 br
D
14 br
Soru 19
Yanda verilen koordinat sisteminde verilen T noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?  
A
(-1, -3)
B
(1, -3)
C
(-1, 3)
D
(1, 3)
Soru 20
Aşağıda verilen denklemlerden hangisinin çözümü yoktur?    
A
2 · (x - 3) = 2x - 6
B
2x - 7 = 4 + 2x
C
x – 3 = 2(x-3/2)-x
D
3x + 6 = 3(2 + x)
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön