1.Sınıf Türkçe Konu Testleri

Anlama Anlatım

Okuma Anlama

5 N 1 K Testi 3

Metinde Anlam

5 N 1 K Testi 1

5 N 1 K Testi 2

Anlama Anlatım

Zıt Anlamlı Sözcükler

Karşıt Anlamlı Sözcükler

Zıt Anlamlı Sözcükler

Zıt Anlamlı Sözcükler

Cümle Bilgisi

Cümle Bilgisi

Cümle Tamamlama

Hece Bilgisi
Hece Bilgisi Testi 2

Hece Bilgisi

Hece Bilgisi

Hece Bilgisi Testi 1

Hecelerine Ayırma

Eş Seslilik

Eş Sesli Sözcükler

Tema Testleri

1.Tema Değerlendirme Testi

2.Tema Değerlendirme Testi

3.Tema Değerlendirme Testi

4.Tema Değerlendirme Testi