6.Sınıf Matematik Konu Testleri

1.Ünite Konu Testleri 

Kümeler

Ortak Bölenler ve Ortak Katlar

Asal Çarpanlar

Asal Sayılar

Bölünebilme

Doğal Sayıların Çarpanları ve Katları

Problem Çözme

Ortak Çarpan Parantezi ve Dağılma Özelliği

İşlem Önceliği

Üslü İfadeler

Problemler Kazanım

Doğal Sayılarla İşlemler Kazanım

Çarpanlar ve Katlar Kazanım

Doğal Sayılarla İşlemler

Çarpanlar ve Katlar

Çarpanlar Ve Katlar

Problemler

Doğal Sayılarla İşlemler

1.Ünite Değerlendirme

Üslü İfadeler

Çarpanlar ve Katlar

İşlem Önceliği

Bölünebilme Kuralları

Asal Sayılar ve Doğal Sayıları Asal Çarpanlarına Ayırma

2.Ünite Konu Testleri 

1.Dönem 1.Değerlendirme

Kesirlerde Bölme İşlemi Konu

Kesirlerde Çarpma Konu

Kesirlerde Çıkarma İşlemi Konu

Kesirlerle Toplama

Kesirleri Karşılaştırma

Tam Sayılarda İşlemler

Tam Sayılar

1.Dönem 1.Yazılı

1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

2.Ünite Değerlendirme

Kesirler

Kesirlerle Toplama İşlemi

Kesirlerle Çıkarma İşlemi

Kesirlerle Çarpma İşlemi

Kesirlerle Bölme İşlemi

3.Ünite Konu Testleri 

Oran

Oranları Karşılaştırma

İki Çokluğun Birbirine Oranı

Oran

Ondalık Gösterim

Oran

Ondalık Gösterimleri Çözümleme

Ondalık Gösterimleri Yuvarlama

Ondalık Gösterimlerle Çarpma İşlemi

Ondalık Gösterimlerle Bölme İşlemi

4.Ünite Konu Testleri 

Cebirsel İfadeler

Aritmetik Ortalama ve Açıklık

Veri Toplama ve Düzenleme

4.Ünite Değerlendirme

Cebirsel İfade

Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Bir Doğal Sayı ile Bir Cebirsel İfadeyi Çarpma İşlemi

5.Ünite Konu Testleri 

Açılar

Açıları Tanıma

Alan Ölçme

Açılar

Açılar

6.Ünite Konu Testleri

2.Dönem 2.Yazılı