7.Sınıf Matematik Konu Testleri

1.Ünite Konu Testleri

 Tam Sayılar Problemleri

Tam Sayıların Kuvveti

Tam Sayılarda Bölme İşlemi

Tam Sayılarda Çarpma İşlemi

Tam Sayılarda Çıkarma İşlemi

Tam Sayılarda Toplama İşlemi

1.Ünite 1.Değerlendirme

Toplama İşleminde Kolaylıklar

Tam Sayılarla İşlemler

Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri Kazanım

Problemler Kazanım

Tam Sayılarda İşlemler

1.Ünite Tam Sayılardan Rasyonel Sayılara

Tam Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri

Adım Adım İşlemler ve Problemler

Tam Sayıların Kuvveti ve Örüntüler

1.Ünite Tam Sayılardan Rasyonel Sayılara

Tam Sayılarda İşlemler

Tam Sayılarda Çıkarma İşlemi

2.Ünite Konu Testleri

Rasyonel Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemleri

Rasyonel Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Rasyonel Sayılar

Rasyonel Sayılarda Çarpma Bölme İşlemi

3.Ünite Konu Testleri

 Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

Eşitlik ve Denklem

Örüntüler ve İlişkiler

Bir Doğal Sayı ile Bir Cebirsel İfadeyi Çarpma İşlemi

Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Cebirsel İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Cebirsel İfadeler

Cebirsel İfade

Cebir

Denklem Kurma Problemleri

3.Ünite Cebirsel İfadeler

Doğrusal Denklemler ve Koordinat Sistemi

Cebirsel İfadelerle İşlemler

Rasyonel Sayılarda Toplama Çıkarma İşlemi

4.Ünite Konu Testleri 

4.Ünite Değerlendirme

Yüzde Problemleri

Bir Çokluğu Diğer Bir Çokluğun Yüzdesi Olarak Hesaplama

Yüzdeler

Oran ve Orantı Problemleri

Ters Orantı

Doğru Orantı

Oran ve Orantı

Yüzdeler Kazanım

Oran Orantı Kazanım

Yüzdeler

Oran Ve Orantı

Doğru ve Ters Orantı

Yüzde Hesapları

5.Ünite Konu Testleri 

Dönüşüm Geometrisi Kazanım

Çokgenlerde Alan Kazanım

Çokgenler Kazanım

Çember ve Daire Kazanım

Çokgenler

Doğrular ve Açılar

Çember ve Daire

5.Ünite Çember, Daire ve Çokgenler

Üç Doğrunun Birbirine Göre Durumu

Çokgenler

Süslemeler

Çember ve Dairenin Özellikleri

Daire ve Daire Dilimi

Türk Bayrağı

Çemberde Açılar

Çokgenlerin Eşliği ve Benzerliği

Dörtgenlerin Özellikleri ve Dörtgensel Bölgelerin Alanı

5.Ünite Çember, Daire ve Çokgenler

Üç Doğrunun Oluşturduğu Açılar

Doğrular ve Açılar

Doğrular ve Açılar

6.Ünite Konu Testleri

6.Ünite Alan ve Hacim

Yansıma ve Dönme

Veri Analizi

Verilerin Farklı Temsil Biçimleri

Dik Dairesel Silindir ve Alanı

Dik Dairesel Silindirin Hacmi

 Grafikler, Veri Analizi ve Olasılık

 

Yazılı Değerlendirme Testleri

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 1.Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

1.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 1.Deneme

2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme

2.Dönem 1.Değerlendirme

2.Dönem 2.Değerlendirme

2.Dönem 2.Değerlendirme