3.Sınıf Türkçe Testleri

3.Sınıf Türkçe Testleri

1.Tema Konu Testleri

2.Tema Konu Testleri

4.Tema Konu Testleri

5.Tema Konu Testleri

6.Tema Konu Testleri

7.Tema Konu Testleri

8.Tema Konu Testleri

1.Tema Konu Testleri

Harf Bilgisi

Harf Hece Bilgisi

Hece Bilgisi

Karşılaştırma

Karşıt Anlamlı Sözcükler

Karşıt Anlamlı

1. Tema Değerlendirme

2.Tema Konu Testleri

Zıt Anlamlı Sözcükler

Zıt Anlamlı

Zıt Anlamlı 2

Sözcükte Anlam

Sözlük Bilgisi

Sözlük Sırası

2. Tema Değerlendirme

3.Tema Konu Testleri

Es Anlamlılık

Cümle Bilgisi

Cümle Bilgisi 3

Cümle Bilgim 2

Tümce Bilgisi

Tümce Bilgisi 2

3. Tema Değerlendirme

4.Tema Konu Testleri

Anlamdaş Sözcükler

Anlamdaş

Ünlem Kesme İşareti

Virgül Kullanımı

Yazım Kuralları

Zamirler

4. Tema Değerlendirme

1. Donem Kazanım Değerlendirme

5.Tema Konu Testleri

Sesteş Sözcükler

Cümlede Anlam

Es_Sesli Sözcükler 2

Eşsesli Sözcükler

Es Sesli Sözcükler

5. Tema Değerlendirme

6.Tema Konu Testleri

Adıllar

Ata Sözleri Deyimler

Beceri Eşsesli

Beceri Temelli Anlamdaş

Konu Ana Düşünce

Noktalama İşaretleri

Nokta Soru İşareti

7.Tema Konu Testleri

Eylemde Kişi

Eylemde Kişi 2

Eylemde Zaman

Eylemde Zaman 2

Eylemler

Fiiller

8.Tema Konu Testleri

Gerçek Mecaz Anlam

İmla Kuralları

Kesme İşareti

Kısa Çizgi Virgül

Sebep Sonuç

Sıfatlar