3.Sınıf İnsan Hak Ve Hürriyetleri Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A
Yaşama hakkı en temel hakkımızdır.
B
Herkesin temiz ve yaşanılabilir bir çevrede yaşama hakkı vardır.
C
Düşüncelerimizi rahatlıkla ifade edemeyiz.
Soru 2

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A
Haklarımız kanunlarla koruma altına alınmıştır.
B
Seçme ve seçilme hakkımızı istediğimizde kullanamayız.
C
Atatürk insan hak ve hürriyetlerine önem vermiştir.
Soru 3

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A
Haklarımızı kullanırken başkalarına zarar verebiliriz.
B
Kurtuluş savaşı Türk halkının özgürce yaşaması uğruna yapılmış bir mücadeledir.
C
Hak ve özgürlüklerimize sahip çıkmalıyız, onu korumalıyız.
Soru 4

I. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermesi
II. Cumhuriyet yönetimin getirmesi
III. Savaşlara liderlik etmesi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önemi gösterir?

 

A
II ve III
B
I. ve II
C
I ve III
Soru 5

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A
Eğitim görme, insanların temel haklarından biridir.
B
Herkesin yaşama hakkı vardır.
C
Ülkemizde insanların seçme ve seçilme hakkı yoktur.
Soru 6

Türk Milleti hangi olaydan sonra birçok hak ve hürriyetlere kavuşmuştur?

 

A
TBMM’nin açılması
B
Atatürk’ün Samsun’a çıkışı
C
Cumhuriyetin ilanı
Soru 7

“Halil doktor olmak için çok ders çalışıyor.”
Yukarıdaki cümleye göre Halil hangi hak ya da özgürlüğünü kullanmaktadır?

 

A
Haberleşme Özgürlüğü
B
Düşünce Özgürlüğü
C
Meslek Sahibi Olma Hakkı
Soru 8

Hak ve özgürlüklerimiz ................................... ile güvence altına alınmıştır.
Verilen cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A
Milletimiz
B
Anayasamız
C
Asker ve Polislerimiz
Soru 9

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

A
Haklarımızı korurken başkalarının haklarına da saygı göstermeliyiz.
B
Atatürk’ün Samsun’a çıkması ile birçok haklara kavuştuk.
C
Hak ve hürriyetlerimiz milletimiz tarafından koruma altına alınmıştır.
Soru 10

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A
Hak ve özgürlüklerimize sahip çıkmalı, onu korumalıyız.
B
Atatürk insan hak ve hürriyetlerine önem vermemiştir.
C
Kurtuluş savaşı Türk halkının özgürce yaşaması uğruna yapılmış bir mücadeledir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön