3.Sınıf Ulusal Lider Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Atatürk olayların gidişatını değerlendirerek sonuçlarını tahmin ederdi.” Yukarıdaki cümlede Atatürk’ün hangi özelliği vurgulanmıştır?

A
Barışseverlik
B
Akılcılığı
C
İleri görüşlülük
Soru 2
”Bütün yaşamı boyunca Türk Milletine hizmet etmiştir. Ülkemiz için büyük yenilikler yapmıştır. En büyük eseri kurduğu cumhuriyettir.” Yukarıda sözü edilen Türk büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Akif ERSOY
B
Mustafa Kemal ATATÜRK
C
Fatih Sultan Mehmet
Soru 3
Liderle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Liderler topluma veya guruplara yön verirler.
B
Liderler düşüncelerini insanlara zorla kabul ettirirler.
C
Liderler guruplarını yönlendirirler.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün ulusal bir lider olmasını sağlayan özelliklerden birisi değildir?

A
Sabırsız ve kararsızdı.
B
Atatürk vatanını ve milletini çok severdi.
C
Zeki ve çalışkandı.
Soru 5
“Türk ulusunun önderi, Mustafa Kemal’e sordular: - Düşmanla nasıl savaşırız? Ordumuz yok. - Kurulur. - Asker gerek, paramı yok. - Bulunur. - Diyelim ki parayı bulduk. Düşman hem güçlü hem de çok. - Yenilir. Mustafa Kemal zor şartlarda Türk ulusuna önderlik etti ve düşmanları yurdumuzdan attı. “ Yukarıda verilen metne göre, Mustafa Kemal için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Mustafa Kemal, ülkesinin ihtiyaçlarına duyarlı değildi.
B
Mustafa Kemal, cesaretli bir liderdi.
C
Mustafa Kemal, zorluklar karşısında yılmayan bir liderdi.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kişilik özelliklerinden birisi olamaz?

A
Akılcılık
B
Kararsızlık
C
Bilimsellik
Soru 7
“Atatürk; cesur bir asker, başarılı bir komutan, iyi bir yöneticiydi.” Yukarıdaki cümlede Atatürk’ün hangi özelliği vurgulanmıştır?

A
İleri görüşlülük
B
Sabır ve disiplin
C
Çok yönlülük
Soru 8
I. Liderler bulundukları topluluğa öncülük ederler. II. Liderler ileri görüşlüdürler. III. İsteyen her insan lider olabilir. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I, II, III
B
I, II
C
II, III
Soru 9
Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında Türk Ulusu’na kim liderlik yapmıştır?

A
Mehmet Akif Ersoy
B
Fatih Sultan Mehmet
C
Mustafa Kemal Atatürk
Soru 10
Atatürk’ün Türk milletini yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için bir araya getirmesi onun hangi özelliğini gösterir?

A
Lider oluşunu
B
Barışsever oluşunu
C
Hoşgörülü oluşunu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön