4.Sınıf Birey ve Toplum Testi

TEBRİKLER.

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılıklarımızdan biri değildir?

A
Duygularımız
B
Temel ihtiyaçlarımız
C
Yeteneklerimiz
D
Dış görünüşümüz
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi insanları birbirinden ayıran fiziksel özellik­lerden biri değildir?

A
parmak izi
B
saç rengi
C
zayıf ya da şişman olması
D
duygu ve düşünceleri
Soru 3
"İrem çok güzel gitar çalıyor. Kardeşi ise gitardan pek hoşlanmıyor. Çünkü gitar çalmayı beceremiyor. Ama çok güzel resim yapıyor." Yukarıdaki metinden aşağıdaki­lerden hangisini çıkarabiliriz?

A
Herkesin fiziksel yetenekleri birbirinden farklıdır.
B
Kardeşlerden birinin yapabildiği¬ni diğeri de yapabilir.
C
Herkes farklı yeteneklere sahiptir.
D
İstersek hepimiz yeteneklerimizi geliştirebiliriz.
Soru 4
Azra ve Ceyda annelerinin yaptığı pırasa yemeğini severek yerken, kardeşleri Elif bu yemeği yüzünü buruşturarak yedi. Buradan aşağıdaki çıkarımların hangisinde bulunabiliriz?

A
İnsanlar farklı şeylerden hoşlanabilirler.
B
İnsanlar, farklı yeteneklere sahiptir.
C
Bireylerin benzer temel ihtiyaçları vardır.
D
Elif, et yemeklerini daha çok sever.
Soru 5
Ezgi, önceleri başarısız olduğu matematik dersini özverili bir şekilde çalışarak geçmiştir. Bu durumu aşağıdakilerden han­gisiyle açıklayabiliriz?

A
İnsanların çeşitli temel ihtiyaçları vardır.
B
İnsanlar, cinsiyet ve yaşları yönünden birbirinden farklıdır.
C
Bir konudaki becerilerimizi çok çalışarak geliştirebiliriz.
D
Farklılıklar, insanları birbirinden ayırır.
Soru 6
Dünyada milyonlarca çocuk yaşar, bu çocukların hepsi.................. Yukarıdaki cümleyi aşağıdakiler­den hangisiyle tamamlayabiliriz?

A
çok başarılıdır.
B
aynı yeteneklere sahiptir.
C
aynı sporu sever.
D
birbirinden farklıdır.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi bizi birey yapan ve başkalarından ayıran en önemli özelliktir?

A
Yaşadığımız çevre
B
Duygularımız ve düşüncelerimiz
C
Doğum tarihimiz
D
Ailemizin ekonomik durumu
Soru 8
Bireyler, toplumun vazgeçilmez öğelerindendir. Bireyler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Bireyler arasında benzerlikler yoktur.
B
Bireyler, yaşadıkları toplumdan etkilenirler.
C
Bireyler, birbirlerinden farklı özelliklere sahiptir.
D
Toplum, bireylerden oluşur.
Soru 9
Beden Eğitimi dersinde bazı arka­daşlarımızın takla atma hareketini birçok kez denemelerine rağmen başaramadıklarını görürüz. Bura­dan şu çıkarımda bulunabiliriz: ................., insanların ..................olduğu alanlardan biridir. Boş bırakılan yerlere aşağıdaki­lerden hangilerini getirirsek, bu metni anlamlı hale getirmiş olu­ruz?

A
yetenekler / farklı
B
temel ihtiyaçlar / farklı
C
temel ihtiyaçlar / benzer
D
beceriler / benzer
Soru 10
Aşağıdaki bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz?

A
Bedensel özelliklerimiz diğer insanlardan farklıdır.
B
Toplumu oluşturan tüm bireyler benzer yeteneklere sahiptir.
C
Farklılıklar her bireyi kendine özgü yapar.
D
Cinsiyet insanlar arasındaki farklılıklardan biridir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön