4.Sınıf İnsan ve Çevre Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Su kirliliği aşağıdaki ortamların hangisinde görülmez?

A
Ormanlarda
B
Göllerde
C
Denizlerde
D
Akarsularda
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi çevreyi daha çok etkilemektedir?

A
Hayvanlar
B
İnsanlar
C
Doğal afetler
D
İklim
Soru 3
Yaşadığımız çevre ile sürekli etkileşim halindeyiz. Bu etkileşim çevreyi bazen olumlu bazen de olumsuz yönde etkiler. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi olumlu etkileyen bir faaliyettir?

A
Baraj yapmak
B
Yol yapmak
C
Bahçe yapmak
D
Ağaç dikmek
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olmaz?

A
Tarım alanlarında bulunan bitki ve hayvan atıkları.
B
Tarımda zirai gübre kullanımı.
C
Kimyasal atıkların toprağa atılması.
D
Tarımda zirai ilaçlama yapılması.
Soru 5
En başta gelen çevre sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hızlı sanayileşme
B
Çevre kirliliği
C
Nüfus artışı
D
Çarpık kentleşme
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumak için yapılan faaliyetlerden birisi değildir?

A
Tarımsal ilaç kullanımını kısıtlamak.
B
Güneş enerjisi kullanımını artırmak.
C
Yeni tarım alanları açmak.
D
Erozyonla mücadele etmek.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi daha geniş bir çevreyi ifade eder?

A
Mahalle
B
Bölge
C
Köy
D
Şehir
Soru 8
Çevreyi oluşturan unsurlardan hangisi farklıdır?

A
Canlı
B
Toprak
C
Hava
D
Su
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örenektir?

A
Yol
B
Köprü
C
Nehir
D
Baraj
Soru 10
Tarım alanlarında aşırı ilaç ve gübre kullanılması sonucu öncelikle aşağıdaki çevre sorunlarından hangisi görülür?

A
Tarla kirliliği
B
Toprak kirliliği
C
Hava kirliliği
D
Ses kirliliği
Soru 11
Doğal bir yaşam alanı olan ormanların korunması ve çoğaltılması aşağıdakilerden hangisinin artmasına neden olur?

A
Canlı çeşitliliği
B
Toprak kayması
C
Su kirliliği
D
Hava kirliliği
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi öncelikle hava kirliliğine neden olmaz?

A
Araba egzozları
B
Orman yangınları
C
Fabrika bacaları
D
Aşırı kuraklık
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi çevreyi oluşturan cansız unsurlardır?

A
Hava
B
Su
C
Hepsi
D
Toprak
Soru 14
Yakacak olarak katı yakıtların kullanılması öncelikle aşağıdaki çevre sorunlarından hangisine neden olur?

A
Işık kirliliği
B
Toprak kirliliği
C
Su kirliliği
D
Hava kirliliği
Soru 15
Kimyasal atıkların toprağa karışması sonucu toprak kirliliğinin yanı sıra aşağıdakilerden hangisi de görülür?

A
Ses kirliliği
B
Hava kirliliği
C
Su kirliliği
D
Işık kirliliği
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi bir çevre sorunu değildir?

A
Bilgi kirliliği
B
Su kirliliği
C
Hava kirliliği
D
Toprak kirliliği
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi yapay çevreye örnektir?

A
Orman
B
Tepe
C
Deniz
D
Tarla
Soru 18
Doğal kaynakların bilinçsizce kullanılması sonucu çevrede oluşan sorunlara ne denir?

A
Çevre temizliği
B
Çevre koruma
C
Çevre değişimi
D
Çevre sorunu
Soru 19
Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu ve etkileşimde bulunduğu ortama ne ad verilir?

A
Ortam
B
Doğa
C
Çevre
D
Tabiat
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi çevreyi oluşturan unsurlardan birisi değildir?

A
Bitki
B
Hayvanlar
C
Işık
D
Hava
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön