4.Sınıf İnsan ve Çevre İlişkisi Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açmaz?

A
Ormanlardan çıkan bol oksijen gazı
B
Tarımda gelişigüzel kullanılan ilaçlar
C
Tükenmiş pillerin toprağa atılması
D
Filtresiz fabrika bacalarından çıkan gazlar
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisinin sebep olduğu kirlilik diğerlerinden farklıdır?

A
Atık pil
B
Parfüm sıkmak
C
Arabadan çıkan egzos gazı
D
Fabrikadan çıkan duman
Soru 3
  1. Kalitesiz yakıt kullanımı
  2. Çevreye atılan çöpler, plastik, pil, cam vb. atıklar
  3. Egsoz dumanı, fabrika, işyeri ya da evlerin bacalarından çıkan dumanlar
  4. Hızlı nüfus artışı ve sonuçları
Yukarıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin sebeplerindendir?

A
2-4
B
1-2-3-4
C
Yalnız 2
D
1-3-4
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğini önlemek için yapılması gerekenlerden birisi değildir ?

A
Su arıtma tesislerinin kurulması
B
Fabrikaların sıvı atıklarının filtre edilerek doğaya bırakılması
C
Fabrikaların bacalarında filtrelerin kullanılması
D
Zehirli suların temizlenerek doğaya yeniden bırakılması
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olmaz?

A
Kimyasallar
B
Sanayi atıkları
C
Bitkiler
D
Dumanlar
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin etkilerinden biri değildir?

A
İnsanlar daha çok park alanına kavuşması
B
Hayvanların neslinin tükenmesi
C
Yaşam alanlarının yok olması
D
Doğal dengenin bozulması
Soru 7
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Doğal dengenin bozulmasıyla yaşam alanları yok alan canlıların giderek nesli tükenir.
B
İnsanlara çevre bilinci kazandırmak çevre kirliliğini engellemez.
C
Hava kirliliğini azaltmak için trafikteki otomobil sayısını artırmakta fayda vardır.
D
Çöplerin ormanlık alanlara atılması çevre kirliliğini azaltır.
Soru 8
Zararlı gazlar içeren parfüm, deodorant vb. maddelerin kullanımı ………….. kirliliğine neden olur?

A
Su kirliliği
B
Gürültü kirliliği
C
Toprak kirliliği
D
Hava kirliliği
Soru 9
Toprağın bilinçsizce gübrelenmesi ve gereğinden fazla sulanmasının etkileri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Toprağın niteliğinin bozulması
B
Toprağın mineral bakımından zenginleşmesi
C
Toprağın dinlenmesi
D
Toprağın veriminin artması
Soru 10
“Yakıt kullanarak enerji üretmek yerine rüzgar ve güneş enerjisinden yararlanılmalıdır.” Yukarıdaki ifade edilen davranış hangi kirliliği önlemek için söylenmiştir ?

A
Toprak kirliliği
B
Hava kirliliği
C
Su kirliliği
D
Gürültü kirliliği
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön