4.Sınıf Karışımlar Ayrılabilir mi? Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Demir tozu ve kükürt karışımını ayırt etmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmalıdır?

A
süzme
B
buharlaştırma
C
eleme
D
mıknatısla çekme
Soru 2
Bir karışımı oluşturan maddeler mıknatıs kullanılarak birbirinden ayrılabildiğine göre mıknatıs;
  • I- Karışımdaki maddelerden birini çekmiş diğerini çekmemiştir.
  • II- Karışımdaki maddelerden ikisini de çekmiştir.
  • III- Karışımdaki maddelerden ikisini de çekmemiştir.
Yukarıdaki ifadeler için ne söylenebilir?

A
I ve II doğru, III yanlış
B
III doğru, I ve II yanlış
C
II doğru, I ve III yanlış
D
I doğru, II ve III yanlış
Soru 3
İki katı maddeden oluşan karışım yüzdürme yöntemiyle birbirinden ayrıldığına göre bu maddelerin hangi özelliğinden yararlanılmıştır?

A
Erime sıcaklığı farkından
B
Büyüklük farkından
C
Yoğunluk farkından
D
Mıknatıs tarafından çekilmelerinden
Soru 4
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Buharlaştırma, pekmez ve pestil üretilmesinde de kullanılan bir yöntemdir.
B
Suda çözünen maddeleri ayırmak için buharlaştırma yöntemi kullanılır.
C
Bezelye – su karışımı süzme yöntemiyle ayrılır.
D
Bakır tozu – kum karışımı mıknatısla ayrılabilir.
Soru 5
Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemiyle ayrılır?

A
tuz-su
B
talaş-su
C
şeker-su
D
kum-demir tozu
Soru 6
Demir tozu-kum karışımını ne ile ayrıştırırsınız?

A
mıknatıs
B
eleme
C
buharlaştırma
D
süzme
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi karışımlardaki maddeleri birbirinden ayırmak için kullanılabilecek yöntemlerden biri değildir?

A
Mıknatıslama yöntemi
B
Süzme yöntemi
C
Yüzdürme Yöntemi
D
Yakma yöntemi
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi karışımları ayırmada bir yöntem değildir?

A
Eş parçalara ayırma
B
Mıknatıs kullanma
C
Buharlaştırma
D
Süzme
Soru 9
Hangi seçenekteki ifade doğru değildir?

A
Çözeltiler buharlaştırma yöntemi ile birbirinden ayrılabilir.
B
Pirinç – nohut karışımı elenerek ayrılabilir.
C
Bakır parçaları – çinko parçaları karışımı mıknatıs kullanılarak birbirinden ayrılır.
D
Suda çözünmeyen maddelerle suyun oluşturduğu karışımlar süzme yöntemi ile ayrılır.
Soru 10
Bazı gıdaların üretilmesinde buharlaştırma yöntemi uygulanır. Aşağıdakilerden hangisinin üretiminde herhangi bir aşamasında bu yönteme başvurulmamıştır?

A
Salça
B
Reçel
C
Pekmez
D
Limonata
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön