4.Sınıf 4, 5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayılar Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Binler bölüğü: 208 ve birler bölüğü: 3 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A
2083
B
3 208
C
208 003
D
208 300
Soru 2
"54 087" sayısının binler basamağındaki rakamın basa­mak değeri ile onlar basamağındaki rakamın basamak değeri ara­sındaki fark kaçtır?

A
4000
B
3990
C
3900
D
3920
Soru 3
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
6204 = Altmış iki bin dört
B
400 216= Dört yüz bin iki yüz on altı
C
39 518 = Otuz dokuz bin beş yüz on sekiz
D
5014 = Beş bin on dört
Soru 4
“6418 - 30 514 – 909 - 348 504”aşağıdakilerden hangisi yandaki sayılardan birinin okunuşu değildir?

A
Altmış dört bin on sekiz
B
Üç yüz kırk sekiz bin beş yüz dört
C
Dokuz yüz dokuz
D
Otuz bin beş yüz on dört
Soru 5
"608 302" sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A
altmış bin üç yüz iki
B
altı yüz bin üç yüz iki
C
altı yüz sekiz bin üç yüz iki
D
altı yüz sekiz bin yüz iki
Soru 6
Birler bölüğü: 32 ve binler bölüğü: 57 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A
570 032
B
320 057
C
32 057
D
57 032
Soru 7
“Üç yüz bin üç” sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
300 003
B
300 033
C
30 003
D
3003
Soru 8
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi 8704 sayısının okunuşudur?

A
Sekiz bin yetmiş dört
B
Sekiz bin dört yüz yedi
C
Sekiz bin yedi yüz dört
D
Sekiz bin kırk yedi
Soru 9
“72 516” sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yedi yüz yirmi beş
B
Yetmiş iki bin beş yüz on altı
C
Yedi bin beş yüz on altı
D
Yedi yüz yirmi beş bin on altı
Soru 10
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dört basamaklı en küçük doğal sayı 111’dir.
B
Beş basamaklı en büyük doğal sayı 99 999’dur.
C
Altı basamaklı en küçük doğal sayı 100 000’dir.
D
Beş basamaklı en küçük doğal sayı 10 000’dir
Soru 11
"Yüz bin on bir" sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
101 101
B
100 011
C
101111
D
100 111
Soru 12
"600 012" sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A
altmış bin on iki
B
altı yüz bin yüz iki
C
altı yüz bin on iki
D
altı bin yüz on iki
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön