4.Sınıf Ses, Cisimlerin Titreşmesi Sonucu Oluşur Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Katı maddelerin sesi daha hızlı iletmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
katı maddelerin sert olması
B
katı maddelerin yapısındaki taneciklerin birbirlerine uzak olması
C
katı maddelerin yapısındaki taneciklerin birbirlerine daha yakın olması
D
katı maddelerin daha ağır olması
Soru 2
Seçeneklerdeki sesler, kaynağına göre gruplandırıldığında hangisi bu grubun dışında kalır?

A
Gök gürültüsü
B
Şelale sesi
C
Gitar sesi
D
Rüzgar sesi
Soru 3
Sesle ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ses boşlukta (uzayda) en iyi yayılır.
B
Katılar sesin yayılmasını engeller.
C
Işığın geçmediği maddelerde ses yayılmaz.
D
Ses, sıvılarda gazlardan daha iyi yayılır.
Soru 4
Aşağıda ses ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Sesin oluşması için bir kaynak gereklidir.
B
Ses kaynakları doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır.
C
Ses titreşim sonucu oluşur.
D
Ses bir enerji türü değildir.
Soru 5
Ses ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Her ses kaynağında titreşim olmaz.
B
İnsan ve hayvan sesleri doğal ses kaynaklarındandır.
C
Ses kaynakları da ışık kaynakları gibi doğal ve yapay olarak iki bölümde incelenir.
D
Müzik aletleri yapay ses kaynaklarındandır.
Soru 6
  1. Ses, ses kaynaklarının titreşimiyle oluşur.
  2. Sesin yayılabilmesi için maddesel ortam gerekir.
  3. Ses en hızlı havada yayılır.
Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız 1
B
1 ve 3
C
1, 2 ve 3
D
1 ve 2
Soru 7
Ses havada……..halinde yayılır.” Tümcesine hangi seçenekteki sözcüğü getirirsek doğru yapmış oluruz?

A
Çizgiler
B
Halkalar
C
Dalgalar
D
Doğrular
Soru 8
İki tane taşı,suyun içinde ve havada aynı şiddetle vurduğumuzda farklı sesler duymaktayız. Bunun nedeni verilen ifadelerden hangisiyle açıklanabilir?

A
Sesin titreşimler halinde yayılması
B
Sesin bir enerji olması
C
Sesin dalgalar halinde yayılması
D
Sesin farklı ortamlarda farklı duyulması
Soru 9
Aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
  1. Ses kaynağından çıkan ses her yöne yayılır.
  2. Titreşen her cisim ses üretir.
  3. Yüksek ses çıkaran araçlar ses kirliliği yaparlar.
  4. Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti artar.

 

A
1-2-4
B
1-3-4
C
1-2-3-4
D
1-2-3
Soru 10
  1. Yarasalar çıkardıkları yüksek titreşim sayesinde yollarını bulurlar.
  2. Yarasanın çıkardığı sesi insan kulağı duyamaz.
  3. Stetoskop ses yükselten bir araçtır.
Yukarıdaki anlatımlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

A
1 ,2 ve 3
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
Yalnız 1
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön