TEBRİKLER.

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi gelişme ile ilgili çocuk haklarından değildir?

A
Görüş bildirebilmek.
B
Haber alma ve yayma olanakları.
C
Düşünce ve vicdan özgürlüğü sağlanmalıdır.
D
Oyun, eğlence ve kültürel etkinlik.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, çocuk haklarının korunması konusunda çalışmalar yapan kurumlardan biri değildir?

A
TEMA Vakfı
B
Millî Eğitim Bakanlığı
C
Birleşmiş Milletler
D
UNICEF
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Korunma ile İlgili çocuk haklarından değildir?

A
Göçmen ve sığınmacı çocuklar korunmalı ve kollanmalı.
B
Çocuklar, kötü alışkanlıklardan korunmalıdır.
C
Beslenme, sağlık ve bakım ihtiyaçlarım karşılanmalıdır.
D
Yasalarla belirlenmiş çalışma yaşının altındaki çocuklar, işçi olarak çalıştırılmamalı.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları içerisinde yer almaz?

A
Hiçbir çocuk ırkı, rengi, dili, dini veya cinsiyeti yüzünden ayrıma tabi tutulamaz.
B
Her çocuğun iyi beslenmeye, sıcak bir yuvaya ve bir aileye sahip olma hakkı vardır.
C
Her çocuk düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir.
D
Her çocuk seyahat etme hakkına sahiptir.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi yaşama haklarından birisi değildir?

A
Yeterli bir yaşam düzeyi.
B
Sıcak bir yuva.
C
Beslenme, sağlık ve bakım ihtiyaçlarım karşılanmalıdır.
D
Göçmen ve sığınmacı çocuklar korunmalı ve kollanmalı.
Soru 6
Hak ve sorumluluk farklı kavramlardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi okuldaki haklarımızdan değildir?

A
Okul kütüphanesinden yararlanmak
B
Eğitim ve öğretim görmek
C
Spor salonunu kullanmak
D
Okul kurallarına uymak
Soru 7
Aile grubu içinde yaşayan bir çocuğun hak ve özgürlükleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A
Çocuk daha küçüktür. Hiçbir sorumluluk üstlenmemelidir.
B
Çocuklarında çalışmaya ve para kazanmaya hakları vardır. Bu onların sorumluluğudur.
C
Çocuk bir bireydir. Toplum içinde bir bireyin sahip olması gereken tüm hak ve özgürlüklere sahiptir.
D
Çocuk aile içindeki tüm sorumlulukları yüklenmelidir.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de “korunma” ile ilgili haklar arasında yer almıştır?

A
Kültürel etkinliklere katılması
B
Kendini ilgilendiren konularda söz hakkı verilmesi
C
Kötü alışkanlıklardan uzak tutulması
D
Bilgi ve beceri kazandırılması
Soru 9
Eğitim ve kültürel etkinliklerle ilgili isteklerimiz, çocuk haklarının hangi bölümü ile ilgilidir?

A
Katılım ile ilgili haklar
B
Korunma ile ilgili haklar
C
Yaşama ile ilgili haklar
D
Gelişme ile ilgili haklar
Soru 10
Aşağıdaki maddelerin hangisi‘Çocuk Hakları Bildirgesi’ne’ ait olamaz?

A
Çocuk her koşulda ilk önce korunacak, yardım edilecekler arasında olmalıdır.
B
Irk, renk, dil, din, cinsiyet farkı gözetilerek, yeterince beslenme, barınma, dinlenme haklarına sahip olmak.
C
Çocuğa sevginin yanı sıra, yeteneklerini, sağduyusunu, manevi değerlerini geliştirmesine el verecek ortamlar hazırlanmalıdır.
D
Her çocuğun ücretsiz olarak ilköğretim öğrenimi görmesi zorunlu olmalıdır.
Soru 11
Toplumdaki diğer bireyler gibi, çocuklarında çeşitli hak ve sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir?

A
Beslenmek
B
Okul kurallarına uymak
C
Düzenli olmak
D
Bir işte çalışmak
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Katılım ile İlgili çocuk haklarından değildir?

A
İleride sorumlu vatandaş olabilmek için toplum faaliyetlerinde yer alma haklarım vardır.
B
Düşünce ve vicdan özgürlüğü sağlanmalıdır.
C
Kendimi ilgilendiren konularda söz sahibi olabilmek.
D
İçinde bulunduğum ortama, ülkeme katılımda bulunacak birey olarak yetiştirilmek.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Geri
Liste
İleri
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön