5.Sınıf Adım Adım Türkiye Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kültürel özelliklerimizi oluşturan öğelerden biri de el sanatlarıdır.

Aşağıdakilerden hangisi kültürel özelliklerimizden olan el sanatlarına örnek gösterilemez?

 

 

A
Halk oyunları
B
Bakırcılık
C
Çinicilik
D
Ağaç işleri
Soru 2

Fıkralar, kültürümüzün mizah sanatının unsurlarıdır. Fıkra denilince akla gelen ilk mizah ustasıdır. Fıkralarıyla insanları güldürmüş güldürürken de düşündürmüştür. Fıkraları yüzyıllardır dilden dile dolaşmış, ünü sınırları aşmıştır.

Yukarıda anlatılan mizah ustası aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Dede Korkut
B
Keloğlan
C
Nasrettin Hoca
D
Hacivat-Karagöz
Soru 3

Türkülerimiz halkımızın zengin kültürünü yansıtan, belirli bir ezgiyle söylenen öğelerdir. Her birinin hikâyesi farklıdır. Toplum ve insan hayatında derin izler bırakan kahramanlık, savaş, ayrılık, doğal afet, yas, düğün, aşk gibi olaylar türkülerimize konu edilir. Başlangıçta sahibi bellidir. Zamanla dilden dile dolaşır, halka mal olur. Bu kültürel değerlerimizi yaşatanların başında aşıklar gelir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi türkülerimizin özelliklerinden değildir?

 

 

A
Halka mal olmuş kültürel değerlerimizdendir
B
Bütün türkülerin konusu aynıdır.
C
Aşıklar sayesinde günümüze kadar gelmiştir.
D
Her türkünün kendine has hikâyesi vardır.
Soru 4

Toprağın pişirildikten sonra şekil verilmiş halidir. Aynı zamanda fayans, porselen tabak, seramik gibi eşyaların süslenmesinde kullanılır. Ülkemizde Kütahya ve İznik’te yaygın olarak yapılmaktadır.

Yukarıda özellikleri anlatılan el sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Çinicilik
B
Çömlekçilik
C
Bakırcılık
D
Sepetçilik ve Hasırcılık
Soru 5

El ele tutuşarak kemençe eşliğinde oynadığımız bir oyundur. Baştan ayağa dalgalanma figürleriyle fırtınalı Karadeniz’in zorlu yaşamını yansıtır.

Yukarıda özellikleri verilen oyun aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Hora
B
Çayda çıra
C
Horon
D
Kaşık
Soru 6

Kutlama zamanları doğa ve iklim koşullarına bağlı olarak farklılık gösteren, oyunların oynandığı, türkülerin söylendiği, hazırlanan yiyeceklerin hep birlikte yenildiği, en güzel örneklerinin Hıdrellez ve Nevruz Bayramı olduğu bayramlara genel olarak ne ad verilir?

 

A
Dini bayramlar
B
Milli bayramlar
C
Mevsimlik bayramlar
D
Resmi bayramlar
Soru 7

• Mantı Kayseri’ye ait bir yemektir.

• Kaymağı ile ünlü ilimiz Uşak’tır.

• Baklava denilince Gaziantep akla gelir.

• Etli ekmek İzmir yöresine ait bir yiyecektir.

Yukarıda doğru bilgilerin karşısına (D), yanlış bilgilerin karşısına (Y) konulacaktır.

Buna göre doğru işaretleme hangi seçenekte verilmiştir?

 

 

A
D, Y, D, Y
B
Y, D, Y, D
C
D, D, Y, Y
D
Y, Y, D, D
Soru 8

Trakya yöresine özgü bir oyundur. Geleneksel kıyafetler içinde, ellerinde bir mendil bulunan oyuncular karşılıklı dizilerek oynarlar.

Yukarıda özellikleri verilen oyun aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

A
Halay
B
Karşılama
C
Zeybek
D
Horon
Soru 9

Buna göre Elif’in yukarıda sözünü ettiği uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Ortaklık
B
İmece
C
Birlik
D
Yardımlaşma
Soru 10

Aşağıdaki görsellerden hangisi tarihi - kültürel bir nesnedir?

 

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 11
I. Ramazan Bayramı II. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı III. Zafer Bayramı IV. Kurban Bayramı

Yukarıda verilen bayramlardan hangileri milli bayramlar arasında yer alır?

 

A
I ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
I, II ve III
Soru 12

Ergenekon Destanı’na göre; Türkler zamanla Ergenekon Dağına sığmaz olurlar, atalarının eski yurtlarını geri almak için çeşitli yollar aramaya başlarlar. Nihayet dağda zayıf bir nokta tespit ederler, o noktayı eriterek çıkış yolu bulurlar. Yeni bir hayat, yeni bir başlangıç demek olan bu tarihî gün 21 Mart gününe rastlar. İşte bugün Türk topluluklarında bayram olarak kutlanır ve baharın başlangıcı olarak adlandırılır.

Buna göre yukarıda verilen parçada anlatılan bayram aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Ramazan Bayramı
B
Hıdrellez Bayramı
C
Nevruz Bayramı
D
Zafer Bayramı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön