5.Sınıf Allah İnancı Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“…De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunu düşünüp anlar.” (Zümer suresi, 9. ayet.)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 

A
İnsanlara adaletle muamele edilmelidir.
B
Bilgi sahibi olmaya gayret edilmelidir.
C
Sağlığı korumaya özen gösterilmelidir.
D
Çalışmak teşvik edilmelidir.
Soru 2

İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Aklını kullanabilmesi
B
Beslenebilmesi
C
Canlı olması
D
Üreyebilmesi
Soru 3

Tabiatta gördüğümüz varlıkların mükemmelliği ve aralarındaki uyumun kusursuzluğu bunların kendi kendine oluşamayacağı düşüncesini bizlere hatırlatır.

Bu durum bizi aşağıdaki sonuçlardan hangisine götürür?

 

A
Her şeyi yaratan bir yaratıcının olduğuna
B
İnsanın yapıp-eden bir varlık olduğuna
C
İnsanın gücünün sınırlı olduğuna
D
Kâinatın tesadüfen yaratıldığına
Soru 4

“Sınıfımızda birden çok başkan olsaydı, hepsi ayrı bir tarafa çeker, sınıfımızın düzeni bozulurdu. Aynı şekilde evrende birden çok yaratıcı olsaydı, -----”

Bu metnin anlam bütünlüğüne uygun olarak aşağıdakilerden hangisi ile bitirilmesi uygundur?

 

A
insanlar daha mutlu bir hayat yaşardı.
B
düzen daha mükemmel olurdu.
C
evrendeki düzen bozulurdu.
D
insanların yaşamı kolaylaşırdı.
Soru 5

“Gökten uygun bir ölçüde yağmur indirdik ve (faydalanmanız için) onu yeryüzünde tuttuk…” (Mü’minun suresi, 18.ayet.)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 

A
Dünyada yaşam suya bağlıdır.
B
Dünya, canlılar için yaratılmıştır.
C
Her şey bir amaca hizmet etmektedir.
D
Allah yağmuru insanın hizmetine vermiştir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın evrende koyduğu ölçü ve düzenin korunması için insana düşen görevlerden biri değildir?

 

A
Teknolojik gelişmelere karşı çıkmak
B
Sorumluluklarını yerine getirmek
C
Doğal dengeyi korumaya çalışmak
D
Kur’an’ın tavsiyelerine kulak vermek
Soru 7

“Allah, gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı...” (Lokman suresi, 10. ayet)

Bu ayetten çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Hiçbir şey Allah’tan gizlenemez.
B
Allah güçlüdür her şeyi yerli yerinde yapandır.
C
En güzel isimler Allah’a aittir.
D
Allah, bağışlayan ve merhamet edendir.
Soru 8

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A
Allah her şeyi bilir.
B
Allah’ın her şeye gücü yeter.
C
Allah, yarattıklarına benzemez.
D
Allah evrendeki işlerini danışarak yürütür.
Soru 9

Çevremizde Allah’ın yarattığı varlıklara baktığımızda, hepsinin çeşit çeşit ve mükemmel olduğunu görürüz. Sanki harikalar diyarı gibidir ve aralarında kusursuz bir uyum vardır.

Bu metne göre aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

 

A
Evren, güçlü ve irade sahibi bir varlık tarafından yaratılmıştır.
B
Çevre, bazılarını düşünmeye sevk etmektedir.
C
Evrendeki düzen ve işleyiş tesadüflerin sonucudur.
D
Allah’ın yaratmasında düzensizlik görülmez.
Soru 10

“Allah’ın, yaratmayı nasıl başlattığını, sonra bunu (nasıl) tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.” (Ankebût suresi, 19. ayet.)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

 

A
Allah evreni yaratandır.
B
Allah irade sahibidir.
C
Allah evrenin işleyişine müdahale etmez.
D
Allah’ın yaratması her an devam etmektedir.
Soru 11

“İnsanın yaratılmasının sebebi nedir?” sorusunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Allah’ın insanın neler yapacağını bilmek etmesi
B
İnsanın, kendisinin neler yapacağını merak etmesi
C
Allah’ın dünyadaki canlı sayısını artırmak istemesi
D
İnsanın yaratılış amacı olan kulluğa uygun yaşaması
Soru 12

Kâğıt kalem kullanarak canlı resimleri çizebiliriz. Bazı maddeler kullanarak heykeller yapabiliriz. Ancak yaptığımız heykellere can veremeyiz. Rabbimiz ise yarattığı varlıklara can verebilir.

Buna göre “yoktan var edip can vermek” hangi varlığa aittir?

 

A
Anne ve babalara
B
Bilim adamlarına
C
Meleklere
D
Allah’a
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön