5.Sınıf Allah İnancı Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki hadislerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?

 

A
“Merhamet etmeyene merhamet edilmez.”
B
“İki günü birbirine eşit olan kişi zarar içindedir.”
C
“Hiç kimse kendi elinin emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir.”
D
“Çalışınız, kendinizi bırakmayınız. Çünkü herkes ne iş için yaratılmışsa, o iş kendisine kolay hale getirilir.”
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi çalışmanın ve üretmenin sonuçlarından biri olamaz?

 

A
İhtiyaçlar giderilmiş olur.
B
Başkalarına bağımlılık artar.
C
İnsanın kendine olan güveni artar.
D
Çalışan kişi kendisini daha dinç ve sağlıklı hisseder.
Soru 3

Allah’ın yapılan her şeyi görüp bilmesi insan davranışlarını nasıl etkiler?

 

A
İnsanın daha çok hata yapmasına sebep olur.
B
İnsanı çevresine karşı duyarsız davranmaya iter.
C
İnsanların birbirlerini daha çok aldatmalarına sebep olur.
D
İnsanın sorumlu bir birey olarak davranmasına yardım eder.
Soru 4

“De ki: Allah birdir ----, doğmamış ve doğurulmamıştır, hiç- bir şeyde O’na denk değildir.”

Mealde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A
Allah Samed’dir.
B
O, öncesi ve sonu olmayandır.
C
O, Rahmândır ve Rahîmdir.
D
Allah eşi ve benzeri olmayandır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi İhlas suresinin anlamı arasında yer almaz?

 

A
De ki: Allah birdir.
B
Allah doğmamış ve doğurulmamıştır.
C
Hiçbir şey Allah’a denk değildir.
D
Allah âlemlerin Rabbidir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ihlas suresinde verilen mesajlardan biri değildir?

 

A
Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.
B
Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.
C
Allah hesap gününün sahibidir.
D
Allah yaratılmamıştır.
Soru 7

Aşağıdaki kelimelerden hangisi İhlâs suresinde geçen “ehad” sözcüğünün karşılığıdır?

 

A
Muhtaç olmayan
B
Doğurmayan
C
Doğmayan
D
Bir olan
Soru 8

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Allah’ın tek olma sıfatına aykırıdır?

 

A
Birden fazla ilah olsaydı dünyada düzen bozulurdu.
B
Allah evrende mükemmel bir düzen yaratmıştır.
C
Allah tüm varlıklardan önce var olandır.
D
Allah işlerini danışarak yürütür
Soru 9

“Allah’tan başka ilah yoktur.” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Besmele
B
Salavat
C
Tevhit
D
İhlas
Soru 10

“Allah’tan gizli kalan hiçbir şey yoktur. Yüce Allah, davranışlarımızı bildiği gibi düşüncelerimizi de bilir.”

Verilen bilgide Allah’ın aşağıda verilen hangi sıfatına vurgu yapılmaktadır?

 

A
Allah’ın hayat sahibi olduğuna
B
Allah’ın ilim sahibi olduğuna
C
Allah’ın her şeyi dilediğine
D
Allah’ın yaratan oldu
Soru 11

Yüce Allah’ın kendisini gördüğüne inanarak ibadet eden kişi, O’nun tüm varlıkları yarattığını ve yaşattığını bilir ve ona göre davranır.

Buna göre ibadetlerini yerine getiren bir kişinin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?

 

A
Doğayı korumaya özen gösterir.
B
Haksızlıklara karşı duyarsız kalır.
C
Tüm canlılara karşı merhametli olur.
D
Sevdiği eşyaları başkalarıyla paylaşır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi “Allah’ın daima insanı gözettiğine inanan” bir kişiden beklenen davranışlardan biri olamaz?

 

A
Arkadaşlarını kandırmaya çalışmak
B
Her zaman doğruyu söylemek
C
İnsanlara karşı iyi davranmak
D
Helal para kazanmak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön