5.Sınıf Bölgemizi Tanıyalım Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir ülkenin siyasi haritasının lejantına bakılarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Yükselti değerleri
B
İllerin sınırları
C
Şehir merkezleri
D
Ülkenin başkenti
Soru 2

• Dört tarafı denizlerle çevrili kara parçasıdır.

• Karalardaki çukurlarda birikmiş durgun sulardır.

• Akarsular tarafından derin yarılmamış, çevresine göre alçakta olan geniş düzlüklerdir.

• Akarsular tarafından derin yarılmış, çevresine göre yüksekte kalan geniş düzlüklerdir.

Verilen bilgilere bakıldığında aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin tanımlanmadığı söylenebilir?

 

A
Ada
B
Ova
C
Dağ
D
Göl
Soru 3

Türkiye’nin kabartma yöntemiyle çizilmiş haritasını inceleyen bir grup öğrenci;

- Koyu kahverenginin çok fazla olduğunu,

- Kabarık yerlerin çokluğunu,

- Akarsuların oluşturduğu derin vadileri

Aşağıdaki bölgelerden hangisinde daha çok gözlemler?

 

A
Marmara Bölgesi
B
Doğu Anadolu Bölgesi
C
Ege Bölgesi
D
İç Anadolu Bölgesi
Soru 4
İç Anadolu bölgesinin fiziki haritasına bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Yerşekilleri sadedir
B
Akarsular bulunmaktadır
C
Platolar vardır
D
Denize kıyısı vardır
Soru 5
Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi Türkiye’de görülmez?

A
Karasal iklim
B
Muson iklimi
C
Akdeniz iklimi
D
Karadeniz iklimi
Soru 6

- Bitki örtüsü makidir

- Yazları çok sıcak ve kuraktır.

- Verimli ovalarında yılda birden fazla ürün alınabilir.

Özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Akdeniz İklimi
B
Karasal İklim
C
Karadeniz İklimi
D
Step İklimi
Soru 7
Ahmet yaz tatili boyunca farklı bölgelerdeki gezilere katılmıştır. Gezdiği yerlerde aşağıdaki ürünlerin yetiştirildiğini görmüştür; 1. Çay 2. Tahıl 3. Turunçgil Buna göre Ahmet sırasıyla hangi iklim bölgelerinden geçmiştir?  

 

A
Karadeniz Karasal Akdeniz
B
Karasal Akdeniz Karadeniz
C
Karadeniz Akdeniz Karasal
D
Akdeniz Karadeniz Karasal
Soru 8

• Deniz turizmi gelişmiştir.

• Muz yetiştirilir.

• Seracılık yoğun olarak yapılır.

Verilen bilgiler aşağıdaki hangi bölgemize aittir?

 

A
Ege bölgesi
B
Marmara bölgesi
C
İç Anadolu bölgesi
D
Akdeniz bölgesi
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisinin üzerinde iklimin etkisinden bahsedemeyiz?

A
Giyim tarzı
B
Hayvancılık faaliyetleri
C
Konut tipleri
D
Yeraltı kaynakları
Soru 10
İç Anadolu Bölgesinde turuçgil tarımının yapılamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sulamanın yetersiz olması
B
Toprak özellikleri
C
İklim özellikleri
D
Yer şekilleri
Soru 11
Karasal iklim tipinin görüldüğü bir bölgenin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A
Bitki örtüsü bozkırdır
B
Dört mevsim yağışlıdır
C
Bitkiler yaz kuraklığında kurur.
D
Tarım ürünü çeşitliliği azdır
Soru 12

 

A
A
B
B
C
C
D
D
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön