5.Sınıf Bölgemizi Tanıyalım Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Marmara Bölgesi’nin fiziki haritası üzerinde inceleme yaptığımızda aşağıdaki yerlerden hangisine ulaşmamız mümkün değildir?

 

A
Uludağ
B
Bursa Ovası
C
Tuz Gölü
D
İstanbul Boğazı
Soru 2

- Karalar üzerinde bulunan çukurlara suların birikmesiyle oluşan yer şeklidir.

- Çevresine göre yüksekte kalan derin vadilerle parçalanmış düzlüklerdir.

- Akarsular tarafından derince yarılmış yüksek düzlüklerdir.

Yukarıda verilen tanımlar ile aşağıdaki seçenekler eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır?

 

A
Plato
B
Göl
C
Vadi
D
Dağ
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi insanların yoğun olarak yaşadığı yerler arasında gösterilemez?

 

A
Ova
B
Plato
C
Nehir kıyıları
D
Dağların dik yamaçları
Soru 4

Emre’nin yaşadığı bölgede etkili olan iklim tipinin özellikleri şunlardır:

• Yazlar sıcak ve kurak geçer.

• Kış ayları ılık ve yağışlıdır.

• Bitki örtüsü maki olarak adlandırılan çalılıklardır.

Buna göre Emre’nin yaşadığı bölgede görülen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Karsal İklim
B
Karadeniz İklimi
C
Bozkır İklimi
D
Akdeniz İklimi
Soru 5

Ülkemizde kış mevsiminde soğuk iklim şartları insan yaşamını olumsuz etkilemektedir. Kar yağışları eğitim-öğretim faaliyetleri ve sağlık hizmetlerinin aksamasına neden olmaktadır.

Aşağıdaki bölgelerin hangisinde bu aksamaların daha fazla olması beklenir?

 

A
Akdeniz Bölgesi
B
Doğu Anadolu Bölgesi
C
Marmara Bölgesi
D
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Soru 6

Düzenli yağışların görüldüğü ve orman alanlarının fazla olduğu yerlerde ahşap evler inşa edilmektedir.

Buna göre ahşap evlerin aşağıdaki bölgelerin hangisinde daha yaygın olması beklenir?

 

A
Marmara Bölgesi
B
Doğu Anadolu Bölgesi
C
Karadeniz Bölgesi
D
İç Anadolu Bölgesi
Soru 7

Akdeniz Bölgesi’nde portakal ve mandalina gibi meyveler yetiştirilirken Doğu Anadolu Bölgesi’nde bu tür meyveler yetiştirilememektedir.

Bu durum üzerinde etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
İklim
B
Yüz ölçümü
C
Bitki örtüsü
D
Yüzey şekilleri
Soru 8

Olumsuz hava şartları aşağıda verilen ekonomik faaliyetlerden hangisi üzerinde en az etkilidir?

 

A
Tarım
B
Hayvancılık
C
Madencilik
D
Turizm
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeye elverişli yerlerden biri değildir?

 

A
Verimli topraklar
B
Turizmin geliştiği yerler
C
Sanayinin geliştiği yerler
D
Sıcak ve kurak alanlar
Soru 10

“Benim yaşadığım yerde bol yağış vardır. Bölgemiz dağlık ve dik yamaçlara sahip, bu yüzden benim yaşadığım yerde sık sık.............................görülür.’’

Parçadaki anlatıma bakarak boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A
Heyelan
B
Erezyon
C
Orman yangını
D
Deprem
Soru 11

İnsanların temel ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilecekleri, toprağı verimli ve iklimi elverişli yerlerde nüfus daha yoğundur.

Buna göre aşağıdaki yerlerden hangisinde nüfusunun az olması beklenir?

 

A
Yükseltinin fazla olduğu yerler
B
Tarıma elverişli ovaların olduğu yerler
C
Ilıman iklimin olduğu yerler
D
Sanayinin geliştiği yerler
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi doğal ortama örnek olarak gösterilebilir?

 

A
Köprü
B
Şelale
C
Havaalanı
D
Stadyum
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön