5.Sınıf Bölgemizi Tanıyalım Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Toprağın akarsular, sel suları, rüzgârlar ve arazinin yanlış kullanımı gibi dış etkenlerle aşındırıp bulunduğu yerden baş- ka bir yere taşınması olayına ………….......….. denir.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A
Deprem
B
Erozyon
C
Çığ
D
Heyelan
Soru 2

I. Tarıma elverişli arazilerin olması

II. Su kaynaklarının yetersiz olması

III. Ticaretin yoğun olması

IV. Zengin yer altı kaynaklarının var olması

Yukarıdakilerden hangileri bir bölgenin yerleşim yeri olarak seçilmesinde etkili faktörler arasındadır?

 

A
I ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
I, III ve IV
Soru 3

Dağlık alanlarda yoğun kar yağışından dolayı yamaçlarda tutunamayan kar kütleleri bulunduğu yerden koparak yuvarlanır yuvarlandıkça büyür ve çığ oluşur.

Buna göre, aşağıdaki illerimizden hangisinde çığ görülme ihtimali daha azdır?

 

A
Ağrı
B
Kars
C
Mersin
D
Hakkari
Soru 4

Karadeniz Bölgesi ülkemizdeki orman varlığı bakımından ilk sırada yer alır. Ancak ülkemizde görülen orman yangınlarının büyük bir kısmı Akdeniz Bölgesi’nde ortaya çıkmaktadır.

Bu duruma; Karadeniz Bölgesi’nin hangi özelliğinin sebep olduğu söylenebilir?

 

A
Dağlık bir bölge olması
B
Her mevsiminin yağışlı olması
C
Ekonomisinin orman ürünlerine dayanması
D
Deniz kenarında olması
Soru 5

Erozyona maruz kalan bölgeler genelde kurak, ağaç varlığının az olduğu bilinçsiz ağaç kesiminin yapıldığı yerlerdir.

Buna göre, Konya ilimizde meydana gelen erozyonun önlenmesi için yapılabilecekler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 

A
Çiftçilerin ekim-dikim konusunda bilinçlendirilmeleri
B
Bölgenin ağaçlandırılması
C
Kaçak ağaç kesiminin engellenmesi
D
Çiftçiye kredi imkanı sağlanması
Soru 6

Afyonda deprem olma ihtimali Konya’ya göre daha fazladır.

Bu durumun temel sebebi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

 

A
Binaların sağlam yapılmaması
B
Bölgenin deprem kuşağında olması
C
Yüksek dağların fazla yer kaplaması
D
Halkın depreme karşı bilinçsiz olması
Soru 7

Buna göre Serkan’nın yaşadığı yerde hangi doğal afetin görülme ihtimali artar?

 

A
Yangın
B
Heyelan
C
Çığ
D
Deprem
Soru 8

Toprağın üst kısmı ile birlikte alttaki ana kayanın bulunduğu yerden kayarak yer değiştirmesine heyelan denir.

Aşağıdakilerden hangisi heyelan tehlikesini azaltmak için alınan önlemlerden biridir?

 

A
Yüksek binalar inşa etmemek
B
Akarsu üzerine baraj inşa etmek
C
Dik ve eğimli arazileri ağaçlandırmak
D
Meraları tarım arazilerine dönüştürmek
Soru 9

Bir gazete haberine göre Pakistan’ın Sind bölgesinde yağan yağışlar sonucunda bu bölgede can ve mal kaybı yaşanmıştır.

Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisinin bu gazete haberinin fotoğrafı olması beklenir?

 

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi depremin zararlarını azaltmak için alınması gereken önlemlerden biri değildir?

 

A
Yerleşim yerlerini sağlam zeminler üzerine inşa etmek
B
Ağaçlandırma yapmak
C
Bina yapımında dayanıklı malzemeler kullanmak
D
Deprem konusunda halkı bilinçlendirmek
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin insanların üzerinde bıraktığı olumsuz etkilerden değildir?

 

A
Öfke
B
Çaresizlik
C
Korku
D
Yardımlaşma
Soru 12

Zalim deprem bizi, avladı gafil,

İnsanlar perişan, yaşlılar sefil,

Almanya, Japonya, Rusya, İsrail

El uzattı dost ve düşmanlar Türkiyeme.

Yukarıdaki dörtlüğe bakılarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 

A
Depremden insanların kötü etkilendiği
B
Doğal felaketlerin şiirlere konu olduğu
C
Türkiye’ye dış ülkelerden yardım gelmediği
D
Depremin yıkıcı sonuçlarının olduğu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön