5.Sınıf Doğal Sayılar Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir maraton koşusunda Fatih 1., Ümit 2. ve İsmail 3. olmuştur. Kürsüye çıkan koşucuların soldan sağa doğru göğüs numaralarının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Altı milyon yedi yüz dokuz bin altı yüz elli dört
B
Yedi yüz dokuz milyon altı yüz elli dört bin altı
C
Altı yüz elli dört milyon altı bin yedi yüz dokuz
D
Altı yüz elli dört milyon yedi yüz dokuz bin altı
Soru 2
876 ABC 417 sayısının okunuşu “sekiz yüz yetmiş altı milyon altı yüz dokuz bin dört yüz on yedi” olduğuna göre ABC yerine gelmesi gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A
976
B
960
C
690
D
609
Soru 3
Okunuşu “kırk sekiz milyon doksan bin beş yüz altı” olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A
480 900 056
B
480 090 506
C
48 090 506
D
48 009 506
Soru 4

Yukarıdaki abaküste gösterilmek istenen sayı 698 007 745 olduğuna göre boş çubuklara kaç tane boncuk yerleştirilmesi gerekir?

 

A
23
B
20
C
18
D
13
Soru 5
724 532 821 sayısının birler bölüğü ile milyonlar bölüğü yer değiştirdiğinde oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A
532 724 821
B
724 532 821
C
724 821 532
D
821 532 724
Soru 6
15 435 152 sayısının on milyonlar basamağı ile yüz binler basamağındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?

A
3
B
4
C
5
D
6
Soru 7

Yukarıdaki her bir kart bir bölüğü temsil etmektedir. Bu kartlarla yazılabilecek en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
808 088 888
B
888 088 808
C
808 888 088
D
888 808 088
Soru 8
72 306 849 sayısının milyonlar basamağı ile onlar basamağındaki rakamların basamak değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A
2 000 000 ve 40
B
2 ve 4
C
4 ve 2
D
4 000 000 ve 20
Soru 9
Yukarıdaki sek sek oyun alanında sayılar belirli bir kurala göre dizilmiştir. Boş bırakılan yerlere gelecek olan sayılar aşağıdakilerden hangisidir?

A
19 ve 27
B
18 ve 26
C
18 ve 27
D
19 ve 26
Soru 10
4 , 10 , 16 , 22 , K , L , M Yukarıdaki sayı örüntüsünde K, L ve M sayılarının toplamı kaçtır?

A
102
B
108
C
114
D
120
Soru 11

 

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 12
Para biriktirmeye 5 lira ile başlayan Nurşen, sonraki her hafta kumbarasına 3 lira eklerse 13. hafta sonunda Nurşen’in kumbarasında kaç lira olur?

A
47
B
44
C
41
D
38
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön