5.Sınıf Hello Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

"1-2-3. sorularda boşluklara gelen uygun kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz."

Frank : How many lessons do you have tomorrow afternoon?

Zoe : Two, - - - -.

 

A
Physical Education
B
Class and Club
C
Maths and Drama
D
Information Technology
Soru 2

"1-2-3. sorularda boşluklara gelen uygun kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz."

Harris : - - - - . What about you?

Joe : I like Drama because it’s very enjoyable.

 

A
My favourite class is Art
B
Clara has music lessons
C
I’m eleven years old
D
Nice to meet you
Soru 3

"1-2-3. sorularda boşluklara gelen uygun kelime ya da ifadeyi işaretleyiniz."

Micheal : Do you know German?

Jack : No, but I know English because - - - -.

 

A
I can speak two languages
B
I like Social Studies
C
I’m from the USA
D
I live in Germany
Soru 4

"4-5-6. soruları aşağıda verilen parçaya göre cevaplayınız."

Mark studies at Sun Shine Primary School. He’s a forth grade student. His school starts at 8:00 a.m. He has double Maths and double Science in the morning on Fridays. Then, he has Art and P.E in the afternoons . He’s good at sports, so he likes P.E, but he isn’t good at Maths because it’s difficult for him.

Parçaya göre tablodaki boşluğa hangisi gelmelidir?

 

A
Art
B
Maths
C
P.E
D
Science
Soru 5

"4-5-6. soruları aşağıda verilen parçaya göre cevaplayınız."

Mark studies at Sun Shine Primary School. He’s a forth grade student. His school starts at 8:00 a.m. He has double Maths and double Science in the morning on Fridays. Then, he has Art and P.E in the afternoons . He’s good at sports, so he likes P.E, but he isn’t good at Maths because it’s difficult for him.

Parçaya göre doğru olan seçenek hangisidir?

 

A
His favourite lesson is Maths
B
He has Art lesson before Science
C
His first lesson is at eight in the morning
D
He has only P.E in the afternoon
Soru 6

"4-5-6. soruları aşağıda verilen parçaya göre cevaplayınız."

Mark studies at Sun Shine Primary School. He’s a forth grade student. His school starts at 8:00 a.m. He has double Maths and double Science in the morning on Fridays. Then, he has Art and P.E in the afternoons . He’s good at sports, so he likes P.E, but he isn’t good at Maths because it’s difficult for him.

What is Mark’s favourite lesson?

 

A
Maths
B
P.E
C
Science
D
Art
Soru 7

Whose favourite lesson is not art, music or drama?

 

A
Michael
B
Steve
C
Lynda
D
Michael and Linda
Soru 8

Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

A
Lynda can speak two languages
B
Michael is nine years old
C
They all speak English
D
Steve is the youngest
Soru 9

Hello, my name is Sergio. “I’m thirteen years old.” I’m from Spain.

Altı çizili cümle için hangi soruyu sormalıyız?

 

A
How old are you?
B
What nationality are you?
C
How are you?
D
Where are you from?
Soru 10

My name is Sally. I’m a student . My favourite lesson is - - - - . I am in technology club because I like - - - - very much. I love my school.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?

 

A
Maths - Music teacher
B
Information Technology - computer games
C
Physical Education - art class
D
Drama - Primary School
Soru 11

Eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

 

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 12

Seçeneklerden hangisi doğrudur?

 

A
A
B
B
C
C
D
D
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön