5.Sınıf Hepimizin Dünyası Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dünyanın farklı yerlerinde yaşasalar, değişik kültürlere sahip olsalar da bütün çocukların ortak özellikleri vardır.

Aşağıdakilerden hangisi tüm dünya çocuklarının ortak ilgi alanlarından biri olmayabilir?

 

A
Oyun oynamak
B
Çizgi film izlemek
C
Tatil yapmak
D
Halay çekmek
Soru 2

Ülkelerin kendi ülkelerinde az olan veya olmayan ürünleri başka ülkelerden satın almasına ---- denir.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A
İhracat
B
Tüketim
C
Üretim
D
İthalat
Soru 3
Türkiye’den ihraç edilen ürünlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
İhracat Türkiye ekonomisini geliştirir
B
En fazla elektronik ürün ihraç ederiz.
C
Fındık ve incir ihraç ettiğimiz ürünlerdendir
D
Bor madeni önemli ihracat ürünlerimizdendir.
Soru 4

 

A
İthalat giderleri ihracat gelirlerinden fazladır
B
Gelirimiz giderlerimizden fazladır
C
İthalatımızda otomotiv sanayi etkilidir
D
İhracatımız sürekli artmaktadır.
Soru 5
Türkiye farklı ülkelerden farklı ürünler ithal etmektedir. İran, Rusya ve Azerbaycan’dan daha çok aşa- ğıdakilerden hangisi ithal edilmektedir?

A
Otomobil
B
Cep telefonu
C
Bilgisayar
D
Doğalgaz
Soru 6

• Kayısı

• İncir

• Fındık

Yukarıda verilen ürünler, en çok yetiştirildiği iller ile eşleştirildiğinde hangisi boşta kalır?

 

A
Kayseri
B
Malatya
C
Aydın
D
Ordu
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi tüm dünya çocuklarının ortak ihtiyaçlarındandır?

A
Bisiklet
B
Futbol topu
C
Barınma
D
Spor ayakkabı
Soru 8

Günümüzde iletişim teknolojisi oldukça gelişmiştir. Bu durum ticaret ilişkilerini de kolaylaştırmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir?

 

A
İnternet üzerinden alışveriş yapılması
B
Demiryolu ağlarının artırılması
C
Boru hatları ile ülkeler arası taşımacılığın artması
D
Turizmin yeni iş olanakları sağlaması
Soru 9
Ortak miras değerlerimizle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Yüzyıllar boyu süren birikimin sonucudur.
B
Korumak yalnız devletin görevidir.
C
Tek bir ulusa ait değildir.
D
Korunmasında müzeler önemli bir yere sahiptir.
Soru 10
Aşağıda verilen kuruluşlardan hangisi dünya ortak mirasını korumak amacıyla kurulmuştur?

A
LÖSEV
B
NATO
C
UNESCO
D
TEMA
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi turizmin uluslararası ilişkilere katkılarından biri değildir?

A
Farklı ülke insanları arasında dostluklar kurulur
B
Turistlik etkinliklerin yapıldığı yerlerde gıda fiyatları artar
C
İnsanlar arası kültürel bağların kurulmasını sağlar
D
Dünyada barışın sağlanmasına katkı sağlar
Soru 12
Ülkemize deniz turizmi için gelmiş olan bir turist grubunun hangi şehrimize gitmesi daha uygundur?

A
Antalya
B
İstanbul
C
Tekirdağ
D
Rize
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön