5.Sınıf Hz. Muhammed ve Aile Hayatı Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz’in aile içindeki örnek davranışlarından biri değildir?

A
Ev işlerinde ailesine yardımcı olması
B
Zaman zaman aile bireyleriyle şakalaşması
C
Önemli işlerde aile bireylerinin fikirlerini alması
D
Kız çocuklarını daha fazla sevmesi
Soru 2

A ve B tablosu eşleştirildiğinde verilen kavramlardan hangisi dışarıda kalır?

 

A
Cömertlik
B
İstişare
C
Paylaşmak
D
İsraf
Soru 3

Hz. Muhammed (sav.)’in ailesi evlerine gelen konuklarını en güzel biçimde ağırlamak için ellerinden gelen çabayı gösterirdi. Aile fertleri evlerine gelen konuklarının hâl ve hatırlarını sorar, onlara güler yüzle davranırdı.

Bu parçada peygamberimiz’in ailesinin güzel davranışlarından hangisine vurgu yapılmıştır?

 

A
Cömertlik
B
Hoşgörü
C
Misafirperverlik
D
Yardımlaşmak
Soru 4
Aşağıdaki ayetlerden hangisinin verdiği mesaj diğerlerinden farklıdır?

A
“Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (A’râf suresi, 31. ayet)
B
“Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa haklarını ver, fakat saçıp savurma.” (İsrâ suresi, 26. ayet)
C
“Andolsun, Allah’ın Resulünde sizin için güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb suresi, 21. ayet)
D
“Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma.” (İsrâ suresi, 29. ayet)
Soru 5

Bir gün Peygamberimiz, sahabilerden birinin abdest alırken suyu israf ettiğini görür. “Bu israf nedir?” diye sorar. Bunun üzerine sahabi, “Abdestte israf olur mu?” diye karşılık verir. Peygamberimiz, “Evet, akan bir nehrin kenarında bile olsan normal bir miktarın üzerinde su kullanman israf olur.” buyurur. (Ebu Davut)

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 

A
Fazla ibadet etmek de israfa girer.
B
Akarsu kenarında abdest almak uygun değildir.
C
Abdestimiz varken yeniden abdest almak da bir tür israftır
D
Hiçbir şeyi ihtiyacımızdan fazla tüketmememiz gerekir.
Soru 6

• Akrabaya iyilik yapmak aynı zamanda ibadettir. (Hadis-i şerif)

• Akraba ve yakınlarınızı tanıyın. (Hadis-i şerif)

• Kimse akrabalarını ziyareti terk etmesin. (Hadis-i şerif)

Bu hadislerde vurgulanan ortak kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Yardımlaşma
B
Sıla-i rahim
C
Misafirperverlik
D
Sorumluluk
Soru 7

“Şüphesiz Allah, adaleti, iyiliği, yakınlara (akrabaya) yardım etmeyi emreder.” (Nahl suresi, 90. ayet)

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi yanlış bir değerlendirmedir?

 

A
İhtiyaç durumunda akrabalarımıza maddi yardımda da bulunmalıyız
B
Yalnızca bizi arayıp soran akrabalarımızla ilişki kurmalıyız.
C
Akrabayla iyi ilişkiler kurmak her Müslümana farzdır.
D
Akrabaya iyilik yapmak ibadet kapsamına girer.
Soru 8

“Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı? İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir.” (Mâ’ûn suresi, 1-3. ayetler)

Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 

A
Ahireti yalanlayanlar yetime de kötü davranırlar
B
Dinimizde yoksula yardımı teşvik etmek de önemlidir.
C
Yetime ve yoksula yardım etmek Müslümanın sorumluluklarındandır.
D
Yetimler ve yoksullar yardım almaya özendirilmemelidir.
Soru 9

Ayşe : Peygamberimiz’in adı geçtiğinde söylediği miz bir sözdür.

Elif : “Allah’ın selamı onun üzerine olsun” anlamına da gelir.

Zeynep : Peygamberimize olan sevgi ve bağlılığımızı ifade eder.

Ayşe, Elif ve Zeynep aşağıdaki kavramların hangisinden söz etmektedirler?

 

A
İsraf
B
Salavat
C
Misafire ikram
D
Yardımseverlik
Soru 10

• “Öyleyse sakın yetimi ezme, isteyeni azarlama!” (Duhâ suresi, 9. ve10. ayetler)

• “En güzel ev, içinde yetime iyilik ve ikram edilen evdir.” (Hadis-i şerif)

Yukarıdaki ayet ve hadiste bir Müslümanın hangi sorumluluğuna vurgu yapılmaktadır?

 

A
Akrabalarını yalnız bırakmaması gerektiğine
B
Komşularının haklarını gözetmesi gerektiğine
C
Gereksiz tüketim ve harcamadan uzak durması gerektiğine
D
Koruyanı ve gözeteni olmayanları yalnız bırakmaması gerektiğine
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi “Hz. Muhammed’in ailesinde israftan kaçınılırdı.” bilgisini desteklemez?

A
Hiçbir zaman artan yemek ve ekmeklerin çöpe atılmaması
B
Hiçbir aile ferdinin, ihtiyacından fazla giysi ve eşya almamış olması
C
Çocuklarının düğünlerinin en sade şekilde yapılması
D
Yolculuğa çıkan komşularının keçilerinin sağılması- na yardım edilmesi
Soru 12

“Allahümme salli alâ Muhammed” ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Allahım! Hz. Muhammed’e esenlik ver.
B
Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a dır.
C
Muhammed Allah’ın elçisidir.
D
Allah’tan başka İlah yoktur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön