5.Sınıf İbadet Konusunda Bilgilenelim Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.” (Bakara suresi, 183. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

 

A
Oruç Müslümanlar için farz olan bir ibadettir.
B
Önceki peygamberler zamanında da oruç ibadeti vardır.
C
Oruç tutmak kişiyi Allah’a karşı gelmekten alıkoymalıdır.
D
İslam’dan önce oruç tutmak, kişinin isteğine bırakılmış bir ibadettir.
Soru 2

İbadet ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 

A
İbadetlerin sosyal hayata katkıları yoktur.
B
İslam’da ibadet sadece namaz kılmak ve oruç tutmaktan ibarettir.
C
İnsan aklı ve iradesi olduğu için ibadet etmekle yükümlü tutulmuş bir varlıktır.
D
İbadetler ile güzel davranışlar arasında yakın bir ilişkiden söz edilemez.
Soru 3

Bir insanın dini sorumluluklarını yerine getirebilmesi için gerekli ön şart nedir?

 

A
Hür olmak
B
Akıllı ve ergen olmak
C
Yolcu olmamak
D
Zengin olmak
Soru 4

İbadetler yapılışlarına göre bedenle yapılanlar, mal ile yapılanlar ve hem beden hem mal ile yapılanlar olmak üzere üç kısma ayrılmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi mal ile yapılan bir ibadettir?

 

A
Namaz
B
Hac
C
Oruç
D
Zekât
Soru 5

“Onların mallarından, onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka (zekât) al.” (Tevbe suresi, 103. ayet)

Bu ayette zekât ile ilgili verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Arınma ve temizlik vasıtasıdır.
B
Malın kırkta birinden verilmelidir.
C
Dinen zengin sayılan Müslümanlardan alınır.
D
Yoksullarla dayanışma ve beraberliği sağlar
Soru 6

Aşağıdaki davranışlardan hangisi ibadet kapsamında değerlendirilemez?

 

A
Ailesinin geçimi için çalışmak
B
Allah’ın emirlerini yerine getirmek
C
Adaletsizlikten kaçınmak
D
Kul hakkını ihlal etmek
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ibadet kapsamında değerlendirilir?

 

A
Kötü söz söylemek
B
İsraftan kaçınmak
C
Kendini beğenmek
D
Bencillik etmek
Soru 8

Kur’an-ı Kerim’e göre insanın yaratılış amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

A
Dünyayı imar etmek
B
Allah’a ibadet etmek
C
Bilime katkı sunmak
D
İyi bir kazanç elde etmek
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ibadet kelimesinin anlamlarından biri olamaz?

 

A
Kulluk etmek
B
İtaat etmek
C
İlgisiz davranmak
D
Saygı ve bağlılık göstermek
Soru 10

“…Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac suresi, 77. ayet)

Ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 

A
Namaz dinin direğidir.
B
Allah’a itaat insanı mutluluğa götürür.
C
Dua ibadetin özüdür.
D
Hayırlı işlerde acele edilmelidir.
Soru 11

İbadetleri, daha çok sahibine fayda sağlaması yönüyle bireysel yararı olan ibadetler, sadece sahibine fayda sağlamakla kalmayıp diğer insanların da bir ihtiyacını gidermesi yönüyle toplumsal yararı olan ibadetler şeklinde ikiye ayırmak mümkündür.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bireysel yararı ile ön plana çıkan bir ibadettir?

 

 

A
Namaz kılmak
B
Zekât vermek
C
Kurban kesmek
D
Sadaka vermek
Soru 12

• “Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâ- sızlıktan ve kötülükten alıkoyar” (Ankebût suresi, 45. ayet)

• “Sizden biriniz oruçlu olduğu zaman kötü söz söylemesin, bağırıp çağırmasın. Bir kimse kendisine kötü söz söyleyecek olursa yahut sataşırsa ona; ‘Ben oruçluyum.’ desin.” (Hadis-i şerif)

Bu ayet ve hadiste verilmek istenen genel mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Namaz insanı kötülükten uzak tutar
B
Oruç, Müslümanlar için kötülüklere karşı bir kalkandır.
C
Namaz ve oruç birbirlerinden farklı ibadetlerdir.
D
İbadetler davranışların güzelleşmesine katkı sağlar.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön