5.Sınıf İbadet Konusunda Bilgilenelim Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Müslümanların ibadet amacı ile toplandıkları, muhtelif konuları konuşup çözüm arandıkları yer aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Cami
B
Medrese
C
Dernek
D
Konferans salonu
Soru 2

Camide namaz kıldırmakla görevli kişiye ne ad verilir?

 

A
İmam
B
Müezzin
C
Müftü
D
Vaiz
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi caminin fonksiyonlarından biri değildir?

 

A
Toplumsal barış ve hoşgörüye katkı sağlamak
B
Müslümanların dini yönden bilgilenmesini ve aydınlanmasını sağlamak
C
Müslümanlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı geliştirmek
D
Farklı din mensuplarının birbirleri ile kaynaşmalarını sağlamak
Soru 4

Cuma ve bayram günleri imamın üzerinde hutbe okuduğu resimde görülen cami bölümüne ne ad verilir?

 

A
Mihrap
B
Minare
C
Minber
D
Kürsü
Soru 5

“Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir.”

Aşağıdakilerden hangisi bu hadis-i şerifin sonuçlarından biri değildir?

 

A
Namazların camide kılınmasına özen gösterilmesi
B
Cami sayılarının her geçen gün artması
C
Sünnet namazlara ilginin artması
D
Cemaatle namaz kılmaya gayret edilmesi
Soru 6

Cami ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A
Mescitten büyük mabetlere denir.
B
Müslümanın namaz kılabildiği herhangi bir mekândır.
C
Müslümanların eğitim ve kültüründe önemli yere sahiptir.
D
İlk örneği Hz. Peygamberimiz tarafından ortaya konulmuştur.
Soru 7

Camilerde kıble yönünde bulunan ve namaz kıldıran kişinin durduğu yere ne isim verilir?

 

A
Minare
B
Minber
C
Mihrap
D
Vaaz kürsüsü
Soru 8

Camilerde vaizlerin cemaate ders vermesi veya nasihat etmesi için hazırlanmış olan yere ne ad verilir?

 

A
Minare
B
Şerefe
C
Mihrap
D
Vaaz kürsüsü
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi caminin iç bölümlerinden biri değildir?

 

A
Şadırvan
B
Mihrap
C
Minber
D
Vaaz kürsüsü
Soru 10

Camide namaz kıldıran kişiye - - - -, ezan okuyan kişiye ise - - - - denir.

Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 

A
kayyım – müftü
B
imam – müezzin
C
müezzin - vaiz
D
imam – cemaat
Soru 11

Camilerde ezan okunan, bir veya birden çok şerefesi bulunan ince ve uzun yapıya ne ad verilir?

 

A
Mihrap
B
Minare
C
Minber
D
Kürsü
Soru 12

“Ey Âdemoğulları! Mescide her gidişinizde, güzel elbiselerinizi giyiniz…”(A’raf süresi,31.ayet)

Bu ayette verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Camiler temiz tutulmalıdır.
B
Camilerde ibadet etmeye gayret edilmelidir.
C
Camiye gelenler beden ve kıyafet temizliğine özen göstermelidir.
D
Camilerde toplumsal barışa zarar verici davranışlardan kaçınılmalıdır
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön