5.Sınıf İbadet Konusunda Bilgilenelim Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İbadetlerini düzenli olarak yerine getiren bir kişinin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması doğru olmaz?

 

A
Herkes için hayır dilemek
B
Hak ve hukuka riayet etmek
C
Kendinden başkalarını da düşünmek
D
Çevre sorunlarına karşı duyarsız olmak
Soru 2

İbadet edip, salih ameller işleyen birinin öncelikli hedefi aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 

A
Çevresi tarafından güven duyulan biri olmak
B
Rahat ve huzurlu bir yaşam sürdürmek
C
Allah’ın rızasını kazanmak
D
İnsanlara faydalı olmak
Soru 3

İbadetlerini düzenli olarak yerine getiren bir kişinin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenir?

 

A
Görev ve sorumluluklarını aksatması
B
Başkalarının haklarını korumaya özen göstermesi
C
İnsanlara karşı ön yargılı davranması
D
İnsanların zayıf yönlerinden faydalanması
Soru 4

“Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve ‘Ben Müslümanlardanım’ diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?” (Fussilet suresi, 33. ayet.)

Bu ayette verilen en kapsamlı mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Müslümanca yaşamaya çalışılmalıdır.
B
Allah’ın varlığı ve birliğine inanılmalıdır.
C
Yalan söylemekten kaçınılmalıdır.
D
İbadetler samimi olarak yapılmalıdır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi “salih amel” kapsamında değerlendirilemez?

 

A
Hastaları ziyaret etmek
B
Yardımsever olmak
C
Güzel söz söylemek
D
Bilgisizce konuşmak
Soru 6

İbadetlerin bireysel ve toplumsal faydaları vardır.

Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin bireysel faydalarındandır?

 

A
Birlikte hareket etme becerisi kazandırır.
B
Fakirlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olur.
C
Sevgi, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirir.
D
Kişinin duygu dünyasını zenginleştirir.
Soru 7

İnsanın, Allah’ın hoşnutluğunu gözeterek kendisine ve çevresine faydalı olmak amacıyla yaptığı her güzel iş ve davranışa ne ad verilir?

 

A
Yardımlaşma
B
Salih amel
C
Sadaka
D
Dua
Soru 8

İbadetlerin davranışlar üzerindeki etkisi olduğu bir gerçektir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?

 

A
Zekât, dayanışma ve yardımlaşmayı artırır.
B
Namaz, eşitlik duygusunu geliştirir.
C
Oruç, sabırlı olmayı öğretir.
D
Hac, insanı yalnızlaştırır.
Soru 9

Aşağıdaki davranışlardan hangisi “salih amel” olarak değerlendirilemez?

 

A
Birine güler yüz göstermek
B
Arkadaşına sınavda kopya vermek
C
İhtiyacı olan bir hastaya kan vermek
D
Kardeşine derslerinde yardımcı olmak
Soru 10

Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?

 

 

A
“Rabbinin kelimesi (Kur’an) doğruluk ve adalet bakı- mından tamdır. O’nun kelimelerini değiştirebilecek yoktur...” (En’âm suresi, 115. ayet)
B
“İman edip salih amel işleyenler, işte öyleleri de cennet ehlidirler ve orada ebedi kalıcıdırlar” (Bakara suresi, 82. ayet)
C
“....Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın...” (Kehf suresi, 110. ayet)
D
“Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve ‘Kuşkusuz ben Müslümanlardanım’ diyenden daha güzel sözlü kimdir?” (Fussilet suresi, 33. ayet)
Soru 11

Aşağıdaki iş ve davranışlardan hangisi “salih amel” kapsamında değerlendirilemez?

 

A
Beyaz yalanlar söylemek
B
Savaş mağdurlarına yardım etmek
C
Yaralı bir hayvanı tedavi etmek
D
Ağlayan bir çocuğu teselli etmek
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi “rabbenâ” dualarının anlamlarından biri değildir?

 

A
“Bize dünyada iyilik ver.”
B
“Bizi cehennem azabından koru.”
C
“Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme.”
D
“Hesap günü beni, annemi, babamı ve inananları bağışla.”
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön