5.Sınıf Isı ve Sıcaklık Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ali :Isı bir enerji türüdür. Birimi joule veya kaloridir.

Ayşe : Isı veren bir maddenin sıcaklığı artar.

Ceren : Sıcaklık termometre ile ölçülür.

Berkay : Isı ve sıcaklık aynı kavramlardır.

Öğrencilerin ısı ve sıcaklıkla ilgili yaptıkları yorumlardan hangileri yanlıştır?

 

A
Yalnız Ali
B
Ali ve Ceren
C
Ayşe ve Ceren
D
Ayşe ve Berkay
Soru 2
Sıcaklıkları sırasıyla 100 derece ve 60 derece olan K ve L sıvı- ları karıştırılıyor. Aşağıdakilerden hangisi oluşturulan karışımla ilgili yanlış bir yorumdur?

 

A
Karışımın son sıcaklığı 60 dereceden büyüktür.
B
K sıvısı L sıvısından ısı almıştır.
C
L sıvısı K sıvısından ısı almıştır.
D
Karışımın son sıcaklığı 100 dereceden küçüktür.
Soru 3

 

A
1 - 3
B
1 - 4
C
2 - 3
D
2 - 4
Soru 4

 

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ısı ve sıcaklık kavramları yanlış kullanılmıştır? A) B) C) D)

 

A
Vücut sıcaklığı 38 derece’ye yükseldi.
B
Havanın ısısı 34 derece‘dir.
C
Sıcak bir yaz günü yaşıyoruz.
D
Kışın hava sıcaklıkları düşer.
Soru 6
• Farklı sıcaklıktaki maddeler temas ettiğinde kendi aralarında da - - - - olur.
• Yarın ilimizde beklenen en yüksek - - - - 40 derece’dir.
• Madde ısı - - - -, sıcaklığı düşebilir.
Verilen cümlelerdeki boşluklar tamamlandığında aşağıdaki kavramlardan hangisi açıkta kalır?

 

A
Kalori
B
Isı alışverişi
C
Verir
D
Sıcaklık
Soru 7

 

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 8

 

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
I, II ve III
Soru 9
Sıcak bir yaz günü soğuk su ile elini yüzünü yıkayan bir öğrenci aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamaz?

A
Elimizden suya ısı geçer
B
Elimizin sıcaklığı azalır.
C
Suyu soğuk hissederiz.
D
Sudan elimize ısı geçer.
Soru 10

 

A
10
B
20
C
30
D
40
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi ısı ile ilgili yanlış bir ifadedir?

A
Isı alan maddelerin sıcaklığı artabilir.
B
Isı bir enerjidir
C
Isı termometre ile ölçülür
D
Isı akışı sıcak maddeden soğuğa doğrudur.
Soru 12

 

A
A
B
B
C
C
D
D
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön