5.Sınıf Isı Maddeleri Etkiler Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

 

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 2

I. Tren raylarının kışın büzülmesi

II. Kavanoz kapağının sıcak suda bekletildiğinde kolay açılması

III. Kış aylarında elektrik tellerinin gerginleşmesi

Verilenlerden hangileri ısı alan maddelerin genleşmesine örnek olarak gösterilebilir?

 

A
Yalnız II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 3

 

A
Termometredeki sıvı önce büzülmüş, sonra genleş- miştir
B
I. işlemde taneciklerin hareket hızı artmıştır
C
Termometre önce ısı almış, sonra ısı vermiştir
D
Termometredeki sıvı önce genleşmiş, sonra değiş- memiştir.
Soru 4

 

A
Tren raylarındaki sürtünmeyi arttırmak
B
Tren raylarının maliyetini düşürmek
C
Raylar genleştiğinde şekil bozukluğunu önlemek
D
Trenin sarsılmasını sağlamak
Soru 5

 

A
Isı alan metal küre genleşir.
B
Isı veren metal küre büzüşür
C
Sıcaklığı artan maddeye ısı verildiği söylenebilir
D
Soğuk sudan sıcak küreye ısı akışı olur.
Soru 6
Aşağıdaki olaylardan hangisi hâl değişimine örnek olamaz?

A
Suyun kaynaması sonucu gaz olması
B
Suyun ısı vererek donması
C
Su buharının su damlacıklarına dönüşmesi
D
Isıtılan bakır tavanın genleşmesi
Soru 7
Aşağıdaki durumlardan hangisinde genleşmenin olumsuz etkisi vardır?

A
Uçan balonla seyahat edebilme
B
Sıcak suda bırakılan kavanozların kolay açılması
C
Deodorantların güneşte patlaması
D
İç içe geçmiş tencereleri kolaylıkla ayrılması
Soru 8

 

A
Sıcaklığın genleşme üzerine etkisi nedir?
B
Madde cinsinin genleşme üzerine etkisi nedir?
C
Kütlenin genleşme üzerine etkisi nedir?
D
Uzunluğun genleşme üzerine etkisi nedir?
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisinde sıcaklığı düşürülen bir maddenin büzülmesine örnek verilebilir?

A
Güneş ışığı altında bırakılan topun hacminin artması
B
Isıtılan bir metal halkanın genişlemesi
C
Soğuk cam bardağa sıcak su konulduğunda barda- ğın çatlaması
D
Şişirilmiş balonun soğuk ortama konulduğunda kü- çülmesi
Soru 10
İlk sıcaklıkları eşit ve özdeş ısıtıcılarla ısıtılan maddelerin genleşmesinin sıcaklığa bağlı olduğunu kanıtlamak isteyen bir öğrenci aşağıdaki deney düzeneklerinden hangisini kullanmalıdır?

A
Metal kaşık Metal kaşık 5dk.ısıtılır. 10dk. ısıtılır.
B
Tahta kaşık Metal kaşık 5dk. ısıtılır. 5dk. ısıtılır
C
Tahta kaşık Tahta kaşık 5dk. ısıtılır. 5dk. ısıtılır.
D
Tahta kaşık Metal kaşık 5dk. ısıtılır. 10dk. ısıtılır.
Soru 11
Aşağıdaki örneklerden hangisi gazların genleşmesi ile ilgilidir?

A
Tren raylarının aralarına boşluk bırakılması
B
Yazın araba lastiklerinin havasının azaltılması
C
Termometredeki sıvının sıcak ortamda yükselmesi
D
Kapağı açılmayan kavanozları sıcak suda bekletilmesi
Soru 12

Nergis: Metal kapak, cama göre daha çok genleşmiştir.

Aslı: Cam büzülmüş, metal kapak genleşmiştir.

Hakan: Metal kapak büzülmüş, cam genleşmiştir.

Salih: Cam, metal kapağa göre daha çok genleşmiştir.

Şekilde verilen durumu, doğru açıklayan öğrenci aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Aslı
B
Nergis
C
Hakan
D
Salih
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön