5.Sınıf Kur’an-ı Kerim’in Temel Eğitici Nitelikleri Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1. İbranice dilinde gönderilmiştir.

2. İslam’ın en temel kaynağıdır.

3. Sadece Arapça konuşanlara hitap eder.

4. 632’de indirilmeye başlanmıştır.

Yukarıda Kur’an’ı Kerim’le ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 

A
1.
B
2.
C
3.
D
4.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da yer alan ana konulardan biri değildir?

A
İnanç esasları
B
Ahlak ilkeleri
C
Efsaneler
D
İbadetler
Soru 3

“Sana bu kitabı; her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.” (Nahl suresi, 89. ayet)

Verilen bu ayette Kur’an’ın aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?

 

A
Açıklayıcı olmasına
B
Müjdeleyici olmasına
C
Korkutucu olmasına
D
Rahmet olmasına
Soru 4

“Bu Kur’an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.” (Sâd suresi, 29. ayet)

Yukarıdaki ayet Kur’an’ı Kerim’in hangi yönüne vurgu yapmaktadır?

 

A
İç düzenine
B
İndiriliş sürecine
C
İndiriliş amacına
D
Kime indirildiğine
Soru 5
Ali : Doğumumuzdan ölümümüze kadar her daim bize rehberlik eder. Ahmet : Namaz kılarken Kur’an’dan bölümler okuruz. Mehmet : Yaşamımıza yön verecek bilgileri onda buluruz. Bu öğrenciler aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermiş olabilir?

A
Kur’an’ın hayatımızdaki önemi nedir?
B
Kur’an’ın temel konuları nelerdir?
C
Kur’an okumanın ibadetlerimize etkisi nedir?
D
Ölmüşlerimizin ardından Kur’an okuyabilir miyiz?
Soru 6
Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi yanlıştır?

A
Kur’an’ı anlayarak okumalıyız
B
Kur’an’ı yalnızca belirli günlerde okumalıyız.
C
Kur’an’ı her türlü kitaptan üstün tutmalıyız
D
Kur’an’dan öğrendiğimiz bilgileri hayatımıza yansıtmalıyız.
Soru 7

“Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsrâ suresi, 36. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

 

A
Doğru bilgiye önem vermeliyiz.
B
Gördüğümüz, duyduğumuz ve inandığımız şeylerden sorumluyuz
C
Emin olmadığımız şeylerin peşini bırakmamalıyız.
D
Kesin bilgi sahibi olmadığımız hiçbir şeyi savunmamalıyız.
Soru 8

“Sizin en hayırlınız, - - - - öğrenen ve O’nu öğretendir.” (Hadis-i şerif)

Bu hadisteki boşluğu en doğru şekilde aşağıdakilerden hangisiyle doldurabiliriz?

 

A
Kur’an’ı
B
İslam’ı
C
Namazı
D
Ahlakı
Soru 9

Bu ayette altı çizili bölümle kast edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Tevekkül
B
Hidayet
C
İstişare
D
Tevhit
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın gönderiliş amaçlarından biri değildir?

A
İnsanlara rehberlik etmek
B
İnsanlara dünya ve ahiret mutluluğunun yolunu göstermek
C
Allah’ın varlığı ve birliği hakkında bilgi vermek
D
Kıyametin ne zaman kopacağını haber vermek
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da yer alan temel konulardan biridir?

A
Hz. Muhammed’in hayatı
B
İbadetlerin detayları
C
Peygamberlerin yaşadığı yerler
D
İnanç esasları
Soru 12

Ali : Allah’ın varlığını ve birliğini nasıl kavrayaca ğımızı öğretir.

Ahmet : Güzel ahlaklı olmamızı ister.

Hasan : Namaz kılmamızı öğütler.

Mehmet : Yoksul ve kimsesizlere yardımı teşvik eder.

Yukarıdaki öğrencilerden hangisi Kur’an’daki inanç esaslarıyla ilgili bir konudan söz etmektedir?

 

A
Ali
B
Ahmet
C
Hasan
D
Mehmet
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön