5.Sınıf Kur’an-ı Kerim’in Temel Eğitici Nitelikleri Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Verilen bu ayetlerde aşağıdaki kötü davranışlardan hangisine değinilmemiştir?

 

A
Dedikodu yapmak
B
Başkalarıyla alay etmek
C
Gereksiz harcama yapmak
D
Yalan söylemek
Soru 2

• “Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah, iyilik yapanları sever.” (Âl-i İmrân suresi, 134. ayet)

• “Onlar ki emanetlerini korur, verdikleri sözleri tutarlar.” (Mü’minûn suresi, 8. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde övülen kimselerden biri değildir?

 

A
Zor durumdayken bile başkalarına yardımda bulunanlar
B
İbadetlerini aksatmadan yerine getirenler
C
Sabredip öfkelerine hâkim olanlar
D
Verdiği sözü tutup güven verenler
Soru 3
Aşağıdaki ayetlerden hangisinin verdiği mesaj diğerlerinden farklıdır?

A
“Mü’min erkekler ve Mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdırlar. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar.”(Tevbe suresi, 71. ayet)
B
“O, onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar.” (A’râf suresi, 157. ayet)
C
“Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun.” (Ali imran suresi, 104. ayet)
D
“Bu (Kur’an) insanlar için bir açıklama, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve öğüttür.” (Âl-i İmrân suresi, 138. ayet)
Soru 4

“Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin.” (Bakara suresi, 152. ayet)

Bu ayet aşağıda verilen ilişkilerden hangisiyle ilgilidir?

 

A
Allah-evren ilişkisi
B
İnsan-Allah ilişkisi
C
İnsan-insan ilişkisi
D
İnsan-evren ilişkisi
Soru 5

“Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.” (Nisâ suresi, 36. ayet)

Bu ayetten çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
İnsanlar arası ilişkilerin nasıl olması gerektiğini bildirmektedir.
B
Yoksullara yardım etmenin önemini açıklamaktadır.
C
İnsanın yaratıcısıyla iletişiminin nasıl kurulacağı anlatılmaktadır
D
Komşunun komşu üzerindeki haklarını ifade etmektedir.
Soru 6

“O (Allah) gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. Her şeyi O yarattı.” (En’âm suresi, 101. ayet)

Bu ayetten Allah’ın yaratmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 

A
Allah yoktan var edendir
B
Allah’ın her şeye gücü yeter
C
Var olan her şeyi Allah yaratmıştır.
D
Allah, örneği olan bir şeyi yaratmaz.
Soru 7

“O (Allah), öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir.” (Furkân suresi, 62. ayet)

Bu ayette Allah’ın evrende kurduğu düzen karşısında nasıl bir tutum sergilememiz istenmektedir?

 

A
Doğayı korumamız
B
İbret alıp şükretmemiz
C
Geceyi dinlenerek geçirmemiz
D
Çok çalışıp başarılı olmamız
Soru 8

“Ey ateş! - - - - karşı serin ve selamet ol” (Enbiyâ suresi, 69. ayet)

Ayette söz edilen, Allah’ın izniyle ateşin yakmadığı Peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Hz. Muhammed
B
Hz. İbrahim
C
Hz. Yusuf
D
Hz. İsa
Soru 9

Hz. İbrahim’in yaşadığı şehirde putların bulunduğu büyük bir tapınak vardı. İnsanlar buraya gelerek putlara hediyeler sunar ve dileklerini yerine getirmeleri için dua ederlerdi. Bir bayram günü bütün halk şehrin dışında düzenlenen eğlenceye gittiğinde Hz. İbrahim tapınağa girdi. Elindeki baltayla büyük put hariç, bütün putları kırdı. Sonunda baltayı büyük putun boynuna asarak tapınaktan ayrıldı. İnsanlar geri döndüğünde putların kırıldığını gördüler. Hz. İbrahim’in putlara inanmadığını bildikleri için ondan şüphelendiler ve onu tapınağa çağırıp putları kimin kırdığını sordular. Hz. İbrahim de cevaben “balta kimdeyse ona sorun” dedi.

Hz. İbrahim, bu olayda verdiği cevapla neyi vurgulamak istemiştir?

 

A
Suçlunun ortaya çıkarılmasına verdiği önemi
B
İnsanların inancına saygı duymak gerektiğini
C
Konuşamayan, hareketsiz varlıklara tapınmanın anlamsızlığını
D
Putların da birbirlerine zarar verebilme ihtimalinin olduğunu
Soru 10

İlk olarak Hz. Âdem zamanında yapılan Kâbe aşağıdaki Peygamberlerden hangileri tarafından yeniden inşa edilmiştir?

 

A
Hz. Musa ve kardeşi Harun
B
Hz. Yakup ve oğlu Yusuf
C
Hz. İbrahim ve oğlu İsmail
D
Hz. Zekeriya ve yeğeni İsa
Soru 11

“Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla.”

• Rabb’in fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?

• Onların kötü tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

• Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi.

• Kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.

• Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.

Yukarıda verilen ayetlerin meali aşağıdaki surelerden hangisine aittir?

 

A
Kureyş Suresi
B
Fil Suresi
C
Fatiha Suresi
D
İhlas Suresi
Soru 12

“Üzerine gece karanlığı basınca bir yıldız gördü. ‘İşte Rabb’im!’ dedi. Yıldız batınca da ‘Ben öyle batanları sevmem.’ dedi. Ay’ı doğarken görünce de ‘İşte Rabb’im!’ dedi. Ay da batınca ‘Ant olsun ki Rabb’im bana doğru yolu göstermezse mutlaka ben de sapıklardan olurum.’ dedi. Güneş’i doğarken görünce de ‘İşte benim Rabb’im! Bu daha büyük.’ dedi. O da batınca (kavmine dönüp), ‘Ey kavmim! Ben sizin Allah’a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.’ dedi. ‘Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’âm suresi, 76-79. ayetler)

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi Hz. İbrahim için söylenemez?

 

A
Yok olanların Allah olamayacağını anlamıştır
B
Ay ve güneşi izleyerek arayışını sürdürmüştür.
C
İnsanın, Allah’ın varlığını bulamayacağını kabul etmiştir.
D
İçinde yaşadığı toplumun taptıklarına tapmamıştır
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön