5.Sınıf Maddenin Hal Değişimi Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Buharlaşma ile ilgili,

1. Tüm sıcaklıklarda gerçekleşir.

2. Çamaşırların kurumasını sağlar.

3. Sıvı bir maddenin ısı alarak gaz hale geçmesidir.

ifadelerden hangileri doğrudur?

 

A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 2

Tabloda ısı ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. İfadelerden doğru olanın karşısına “D”, yanlış olanın karşısına “Y” yazılacaktır.

Tablo doğru şekilde tamamlandığında görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

 

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 3

Aşağıda hâl değişimi ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

1. Bütün katı maddeler yeteri kadar ısı alırlarsa sıvı hale geçebilirler.

2. Bir katının ısı alarak gaz haline geçmesine süblimleşme denir.

3. Su ısı aldığında kırağılaşır.

Hâl değişimleri ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 

 

A
Yalnız 2
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 4

Ezgi : Buharlaşma sıvıların yüzeyinde, kaynama her yerde gerçekleşir.

Enes : Buharlaşma her sıcaklıkta, kaynama belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir.

Ayça : Buharlaşma ve kaynama esnasında sıvının sıcaklığı artar.

Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin buharlaşma ve kaynama ile ilgili verdiği bilgi doğrudur?

 

A
Ezgi ve Enes
B
Ayça ve Enes
C
Ezgi ve Ayça
D
Ezgi, Enes ve Ayça
Soru 5

Öğretmen öğrencilerinden maddenin hâl değişimine günlük hayattan örnekler vermelerini istemiştir.

Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği cevap yanlıştır?

 

A
Şenol: Kar yağması donmaya örnektir.
B
Mine: Çiy oluşumu yoğuşmaya örnektir.
C
Öznur: Dolu yağması kırağılaşmaya örnektir.
D
Murat: Yağmur yağması yoğuşmaya örnektir.
Soru 6

Bir miktar buz ağzı açık bir kaba konularak ocakta ısıtılıyor ve kapta madde kalmayıncaya kadar bekleniyor.

Bu sürenin başlangıcından sonuna kadar kapta hangi hâl değişimleri gerçekleşmiştir?

 

A
Erime ve Yoğuşma
B
Donma ve Yoğuşma
C
Erime ve Buharlaşma
D
Buharlaşma ve Süblimleşme
Soru 7

Aşağıdaki farklı yüzey alanına sahip kapların içerisine belirtilen miktarlarda su eklenmektedir.

Bu kaplar güneş alan bir yere ağzı açık şekilde bırakıldığında hangi kaptaki suyun tamamı daha önce buharlaşır?

 

A
K
B
L
C
M
D
N
Soru 8

Aşağıdaki tablodaki hâl değişimlerinde yapılan hatayı düzeltmek için hangi ikisinin yeri değiştirilmelidir?

 

A
Donma ve erime
B
Donma ve yoğuşma
C
Buharlaşma ve yoğuşma
D
Kırağılaşma ve süblimleşme
Soru 9

Aşağıda hâl değişim olayları karşıtları ile eşleştirilmiştir.

Hangi eşleştirmede hata yapılmıştır?

 

A
Donma – Erime
B
Yoğuşma – Donma
C
Buharlaşma – Yoğuşma
D
Kırağılaşma – Süblimleşme
Soru 10

Aşağıda hâl değişimleri ile ilgili ifadeler ve bu ifadelere karşılık gelen kavramlar verilmiştir.

İfadeler doğru kavramlarla eşleştirildiğinde hangi kavram açıkta kalır?

 

A
Erime
B
Yoğuşma
C
Buharlaşma
D
Süblimleşme
Soru 11

Aşağıdaki olaylardan hangisi hâl değişimine örnek olamaz?

 

A
Suyun ısı vererek donması
B
Isıtılan bakır tavanın genleşmesi
C
Suyun kaynaması sonucu gaz olması
D
Su buharının su damlacıklarına dönüşmesi
Soru 12

Pınar öğretmen derse bir miktar buz getirerek sıcaklığını ölçmüş ve kaydetmiştir. Dersin sonunda ise getirdiği buzun eriyerek su hâline geldiğini gözlemlemiş ve sıcaklığını ölçerek aşağıdaki tabloya kaydetmiştir.

Pınar öğretmenin yaptığı bu deneyden çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Buz ısı alarak erimiştir.
B
Su ısı alarak soğumuştur.
C
Su ısı vererek donmuştur.
D
Buz ısı vererek soğumuştur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön