5.Sınıf Maddenin Ayırt Edici Özellikleri Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

 

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 2

1. Saf maddelerin kaynama sıcaklıkları sabittir.

2. Buharlaşma sadece kaynama sıcaklığında olur.

3. Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir.

Verilen bilgilerden hangileri doğrudur ?

 

A
1 ve 2
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 3

Ali: Renk ve koku ayırt edici özelliktir.

Emre: Donma ve kaynama noktaları ayırt edici özelliktir.

Elif: Kütle ve hacim ayırt edici özellik değildir.

Saf maddeler için hangi öğrencilerin verdiği bilgiler doğrudur?

 

A
Yalnız Ali
B
Ali ve Elif
C
Emre ve Elif
D
Ali ve Emre
Soru 4

Donma sıcaklığı saf sıvı maddelerin donmaya başladığı anda ölçülen sıcaklığıdır.

Buna göre aşağıdaki grafiklerden hangisi saf suya ait donma grafiği olabilir?

 

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 5

 

A
b ile c yer değiştirmeli
B
2 ve 3 yer değiştirmeli
C
1 ve 3 yer değiştirmeli
D
a ile b yer değiştirmeli
Soru 6
Aşağıda verilen niceliklerden hangileri maddeleri birbirinden ayırt etmek için kullanılmaz?

A
Erime sıcaklığı
B
Kaynama sıcaklığı
C
Donma sıcaklığı
D
Kütlesi
Soru 7

 

A
0 - 2
B
2 - 6
C
6 - 9
D
9 - 12
Soru 8

 

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 9

• Erime sıcaklığı

• Kütle ve hacim

• Renk ve koku

• Sertlik ve yumuşaklık

Verilen özelliklerden kaç tanesi maddenin ayırt edici özelliklerindendir?

 

A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 10

 

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
I, II ve III
Soru 11
Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır ?

A
Suyun atmosfer ile yeryüzü arasında dolaşımına su döngüsü denir.
B
Saf bir sıvının donmaya başladığı andaki sıcaklık donma noktasıdır.
C
Erime noktası düşük olan saf katı maddeler kolay erir.
D
Saf sıvı maddeler buharlaşma noktalarıyla ayırt edilebilir.
Soru 12

Berkay: Saf sıvı bir madde ısı alırken sıcaklık belli bir değere ulaştığında sıvının her tarafında kabarcıklar oluşur. Bu olaya - - - - denir.

Berkay’ın cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

 

A
Erime
B
Donma
C
Yoğuşma
D
Kaynama
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön