5.Sınıf Parça Oluşturma ve Metin Tamamlama Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1. Bu tabloyu alıp ağabeyine hediye etmek istemiş ama parası yokmuş.

2. Ömer bir gün okul dönüşünde mağaza vitrininde güzel bir tablo görmüş.

3. Biriktirdiği parayla tabloyu almış ve ağabeyine hediye etmiş.

4. O kış tabloyu almak için harçlıklarını biriktirmiş.

Numaralanmış cümleler olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır?

 

A
2-1-4-3
B
2-4-1-3
C
4-2-3-1
D
4-3-1-2
Soru 2

̶ Yardım hattı, buyurun; nasıl yardımcı olabilirim? ̶ - - - -

̶ Nasıl bir sorun?

̶ Yazı yazıyordum, birden bütün kelimeler gitti?

̶ Gitti mi?

̶ Yok oldu!

̶ Ekranda şu anda ne görüyorsunuz? ̶ - - - -

̶ Hiçbir şey mi?

̶ Yazdığım hiçbir şey ekranda görünmüyor.

Bu konuşma metninde boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

 

A
Bir sorunum var. - Hiçbir şey...
B
Sorun nedir? - Hepsi...
C
Her şey... - Bütünüyle...
D
Sanmam. - Ne gibi...
Soru 3

(1) Ormanlar kralı aslan kendisine gösterişli mi gösterişli bir saray yaptırmış. (2) ‟Acaba ormandaki hayvanlar sarayımı beğenecekler mi?” diye merak etmiş. (3) Aslan, leoparın suyu kirlettiğini düşünür, leopar ise aslanın çok su içtiğinden yakınırmış. (4) Bunu anlamak için bir parti düzenlemeye karar vermiş. (5) Meğer akıllı eşek tehlikeyi fark edince hemen köye dönmüş. (6) Aslanın parti vereceği haberi ormanda kısa sürede yayılmış.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri aynı masala aittir?

 

A
1-2-3-5
B
1-2-4-6
C
1-3-5-6
D
1-4-5-6
Soru 4

Dilimiz, konuşma dilimizden çok yazı dilimiz, yüz yılı aşkın bir zamandan beri durmadan değişiyor. Değişmesini bir dileyen oldu, bir buyuran oldu diye değil; - - - -

Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa anlam bütünlüğü sağlanmış olur?

 

A
bunun böyle olacağına hiç şüphemiz yok.
B
değişmesi gerektiği için değişiyor.
C
yeni oluşan dile ayak uyduramamak yazarı olumsuz etkiler.
D
bu değişim şaşırtıcı ölçüde hızlı oluyor.
Soru 5

Vaktiyle bir oduncu ve karısı varmış. İki kızlarıyla birlikte bir kulübede yaşarlarmış. Bir gün oduncu ormana odun toplamaya giderken karısına ‟Bugün öğle yemeğimi büyük kızımla gönder.” demiş. Öğlen olunca büyük kız babasının yemeğini götürmüş. Fakat dönüşte evin yolunu şaşırmasın mı? - - - - Çaresiz, kulübenin kapısını tıklatmış. Kapıyı ihtiyar bir adam açmış. Büyük kız, başına geleni ihtiyar adama anlatmış.

Bu parçada boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A
Ormanın derinliklerinde yol ararken önüne bir kulübe çıkmış
B
Kız hemen kendine bir kâse çorba koyup içmiş
C
Büyük kız eve dönemeyince oduncuyla karısı çok üzülmüş.
D
Bir süre sonra yaşlı adam oduncunun kapısını çalmış.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?

A
Çünkü şiirde anlam kapalılığı çok önemlidir.
B
Şiir, duyguların yoğun şekilde anlatıldığı bir türdür
C
Kısaca şiir, çeşitli yorumlara elverişli olmalıdır
D
Şiirde kimi bölümlerin belirsiz kalması da bir kusur değildir.
Soru 7

1. Bu yüzden kızın el işlerini görmek için her yerden orman ve dağ perileri gelirmiş.

2. Bu kız, dokuma ve örmede pek ustaymış.

3. İzmir’in güneyinde Kolphon diye bir kent varmış.

4. Bu kentte Lidyalı bir kız oturuyormuş.

Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

 

A
2-1-4-3
B
2-3-4-1
C
3-2-1-4
D
3-4-2-1
Soru 8

A, I, K, S harfleriyle gösterilen cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulursa aşağıdaki sözcüklerden hangisi oluşur?

 

A
ASKI
B
ISKA
C
KISA
D
ASIK
Soru 9

- - - - Çölün kavurucu ve acımasız sıcağı, kumları kızdırır ama bu ağacın yeşil yapraklarını kurutamazmış. Kızgın güneş ne yaparsa yapsın yaprakları hep yeşil ve parlak olurmuş. Güneşin sıcağından bunalıp kaçan tüm hayvanlar, bu ağacın gölgesinde dinlenir; esen rüzgârın tüylerini okşayışına kendilerini kaptırıp uyuklarmış kaygısızca.

Bu parçanın başına anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A
Çölün ortasında, kızgın kumlarla çevrili bu ağacın nasıl beslendiğini mi merak ediyorsunuz?
B
Ağacın dalları arasına yuva yapan kuşlar, şarkılar söylermiş mutluluk içinde
C
Bir gün, tüm havyanlar uzaktan bir tilkinin kumlar üzerinde sürünerek ağaca doğru geldiğini görmüş- ler.
D
Bir zamanlar, uçsuz bucaksız bir çölün ortasında, yemyeşil yaprakları ile dibine gölge ve serinlik veren bir ağaç varmış.
Soru 10

Yer fıstığı, sıcak ve ılıman iklimlerin bitkisi. Ülkemizde Samandağ’dan Antalya’ya kadar uzanan kıyı şeridinde yetiştiriliyor. Ama yer fıstığı üretiminde ülkemiz, dünyada ne yazık ki önemli bir paya sahip değil. Ülkemizde yer fıstığı üretiminin çoğalması ve yüksek verimli, nitelikli çeşitler elde edilebilmesi için yer fıstığı konusunda daha fazla bilimsel çalışma yapılması gerekiyor. - - - - her şeyin olduğu gibi yer fıstığının da bilimsel araştırmalara gereksinimi vardır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

A
Başlıca
B
Ama
C
En az
D
Yani
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi bir metnin giriş bölümüne aittir?

A
Öncelikle başarılı insanların yüksek bir özgüvene sahip olduğu belirlenmiş.
B
Dolayısıyla özgüveni olan insanlar kendilerine ula- şılması güç hedefler koymaktan çekinmezler.
C
Yaşamda herhangi bir amaca ulaşmak için çaba göstermek gerekir.
D
Ardından da bu yüksek hedefe odaklanarak onu gerçekleştirmek için uğraşırlar.
Soru 12

Bir gün ülkenin kibirli padişahıyla gezgin bir bilgin karşılaşmış. Bilgin, padişahın kibirli olduğunu bildiği için ona hiç ilgi göstermemiş. Kendisine hiç bakmayan bilgini gören padişah çok sinirlenmiş ve veziri onun yanına göndermiş. Vezir, bilgine neden padişaha hürmet göstermediğini sormuş. Bilgin, ‟Padişah, halk sayesinde vardır. Öyleyse o, halkına hürmet etsin.” demiş. Bu sözleri beğenen padişah, bilginin yanına gelip ‟Bana üç öğüt ver.” demiş. Bilginin yüzüne aydınlık bir gülümseme yayılmış. Padişaha, ‟Dünya hayatının süsüne aldanma. Kendini Kafdağı’nda sanma. - - - - ” diye öğütte bulunmuş.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

 

A
Adalet terazisini dosdoğru tut
B
Zenginlik ve şöhretin büyüsüne kapılma.
C
Hiçbir iyiliği karşılıksız yapma.
D
Himayendeki insanlara iyi davran.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön