5.Sınıf Sesin Yayılması Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1. Ses, ses kaynaklarının titreşimiyle oluşur.

2. Sesin yayılabilmesi için maddesel ortam gerekir.

3. Ses en hızlı havada yayılır.

Verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 

A
Yalnız 1
B
1 ve 2
C
1 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 2

Ahmet, plastik topunu aynı şiddetle önce tahta parke üzerinde sonra halı üzerinde sektiriyor. Her iki durumda çıkan seslerin farklı olduğunu algılıyor.

Bunun nedeni sesin hangi özelliği ile açıklanabilir?

 

A
Katılarda iyi yayılması
B
Boşlukta daha iyi yayılması
C
Ortama göre farklı yayılması
D
Titreşimler halinde yayılması
Soru 3

Mine, dışarıdaki havayi fişek sesini evden duymaktadır.

Verilen duruma göre havayi fişek hangi ortamdan geçerek Mine’nin kulağına ulaşmaktadır?

 

A
Gaz-katı-gaz
B
Katı-gaz-katı
C
Katı-katı-gaz
D
Katı-gaz-gaz
Soru 4
Sesle ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Katılar sesin yayılmasını engeller.
B
Işığın geçmediği maddelerde ses yayılmaz.
C
Ses, sıvılarda gazlardan daha iyi yayılır.
D
Ses boşlukta (uzayda) en iyi yayılır.
Soru 5

1. Yunusların birbiri ile haberleşmesi

2. Yarasaların yollarını bulması

3. Yüksek şiddette seslerin duyma bozukluğuna yol açması

Verilenlerden hangileri sesin yararlarından biri değildir?

 

A
Yalnız 1
B
1 ve 2
C
Yalnız 3
D
2 ve 3
Soru 6

 

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 7

İki tane taşı,suyun içinde ve havada aynı şiddetle vurduğumuzda farklı sesler duymaktayız.

Bunun nedeni verilen ifadelerden hangisiyle açıklanabilir?

 

A
Sesin bir enerji olması
B
Sesin dalgalar halinde yayılması
C
Sesin titreşimler halinde yayılması
D
Sesin farklı ortamlarda farklı duyulması
Soru 8

 

A
Yalnız 1
B
Yalnız 3
C
1 ve 3
D
2 ve 3
Soru 9

Sesin yayılma hızı bulunduğu ortama bağlı olarak değişir.

Buna göre sesin havada, suda ve tahtada yayılma hızlarının büyükten küçüğe doğru sıralaması nasıl olmalıdır?

 

A
Hava-su-tahta
B
Tahta-hava-su
C
Tahta-su-hava
D
Hava-tahta-su
Soru 10

 

A
Ses en iyi 1. kapta yayılır
B
Ses 2. kapta yayılmaz.
C
Ses hepsinde aynı şiddettedir.
D
Sesin yayılma hızı 1. kapta, 3. kaptan büyüktür.
Soru 11

Ay’a inen astronot, yanında götürdüğü iki özdeş taşı birbirine vurduğunda ses duymuyor.

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Ayın çok soğuk olması
B
Ayın karanlık olması
C
Ayın atmosferinin olmaması
D
Ayın dünyadan daha küçük olması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
11 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön