Söz Gruplarında Anlam  Konu Testi

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kardeşimin durup dururken odadan çıkması tuhafıma gitti.

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümledeki altı çizili söz grubunun cümleye kattığı anlamlardan biri değildir?

 

A
birdenbire
B
telaş içinde
C
beklenmedik bir şekilde
D
hiçbir neden yokken
Soru 2

Yumuşak söz, kayalardan daha sert olan kalpleri yumuşatır.

Bu özdeyiş aşağıdaki atasözlerinden hangisine anlamca en yakındır?

 

A
Sözü söyle alana, kulağında kalana.
B
Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
C
Sözünü bil, pişir; ağzını der, devşir.
D
Bal bal demekle ağız tatlanmaz.
Soru 3

Kendimi bildim bileli erkenden kalkar, kahvaltımı yaparım.

Bu cümledeki altı çizili söz yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamında değişme olmaz?

 

 

A
Kendi başıma
B
Günün birinde
C
Oldum olası
D
İster istemez
Soru 4

Aşağıdaki deyimlerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?

 

A
İçini kemirmek: Bir üzüntü kendisini sürekli rahatsız etmek
B
Parasını sokağa atmak: Kâr getirmeyen bir işe, mala para yatırmak
C
Talihine küsmek: Başına gelenlerden ötürü talihini suçlu görmek
D
Ok yaydan çıkmak: Bir işi yapmaya hazır olmak
Soru 5

• Yüreği cız etmek

• Parmağı ağzında kalmak

• Burnundan solumak

• Başı göğe ermek

Aşağıdakilerden hangisi bu deyimlerden herhangi birinin anlamı değildir?

 

A
Hayal kurmaktan vazgeçmek
B
Şaşakalmak, hayret etmek
C
Ansızın içi sızlamak
D
Çok öfkelenip sinirlenmiş olmak
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisinde “Sonunu düşünmeksizin aklına eseni yapan, herkese sataşan kimse bu davranışının büyük zararlarını görür.” anlamına gelen bir atasözü kullanılmıştır?

 

A
El için kuyu kazan, evvela kendisi düşer.
B
Akılsız dostun olacağına akıllı düşmanın olsun.
C
Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer.
D
Aklına geleni işleme, her ağacı taşlama.
Soru 7

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yakın anlamlı sözcüklerin oluşturduğu bir ikileme kullanılmıştır?

 

A
Hedefimize adım adım yaklaşıyoruz.
B
Sokağın başında ufak tefek bir adam vardı.
C
Abur cubur yemek sağlığa zararlıdır.
D
Doğru dürüst bir iş bulmaya çalışıyorum.
Soru 8

Bilgili ve erdemli kişi çok konuşmaz, bilgiçlik taslamaz. Pek çok kültürde, çok ve gereksiz konuşan insanların durumu farklı şekillerde anlatılmıştır. Bizim kültürümüzde bu durumu anlatmak için “- - - -” atasözü kullanılır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilmelidir?

 

A
Boş teneke çok tıngırdar.
B
Boş gezmekten bedava çalışmak iyidir.
C
Söz var, iş bitirir; söz var, baş yitirir.
D
Söz ağızdan çıkar.
Soru 9

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Bir işi yapmak istemeyip bazı sebepler ileri sürmek” anlamındadır?

 

A
Misafirin umduğu, ev sahibine iki öğün olur.
B
Köylü, misafir kabul etmeyiz, demez; konacak konak yoktur, der.
C
Şaşkın misafir, ev sahibini ağırlar.
D
Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer.
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim açıklamasıyla verilmemiştir?

 

A
Her gün aynı sözleri söylemesi bizi bıktırdı, artık kabak tadı verdi.
B
Kazayı ucuz atlattı ama arabasının hurdası çıktı.
C
Her yerde tanınıyordu, ülkede nam salmıştı.
D
Düşüncesinde inat ediyor, Nuh diyor peygamber demiyor.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinde biri anlamlı diğeri anlamsız sözcüklerden oluşan bir ikileme vardır?

 

A
İrili ufaklı elmaları sepete doldurdu.
B
Evimize sağ salim ulaştık sonunda.
C
Masanın üstünde eski püskü bir örtü vardı.
D
Köpekleri görünce kapıyı apar topar kapattı.
Soru 12

Aklımın köşesinden geçmez ona kötülük yapmak.” cümlesindeki altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Delice işler yapmak
B
Verdiği kararın yanlışlığını anlamak
C
Hiçbir zaman düşünmemek
D
Korkudan şaşkına dönmek
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön