Sözcükte Anlam Konu Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “sürmek” sözcüğü “devam etmek” anlamında kullanılmıştır?  

 

A
Dışarı çıkarken yüzüme güneş kremi sürdüm.
B
Şoför, aracını doğruca köy yoluna sürdü.
C
Bir çiftçi, traktörüyle tarlasını sürüyordu.
D
Yaşlı adamın konuşması bir hikâyeyle sürüyordu.
Soru 2
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce gelir?

A
Somut
B
Soygun
C
Soyut
D
Soket
Soru 3

1. İhtiyarın mutluluğu gözlerine yansımıştı.

2. Zehra doğum gününü unutan annesine kırılmıştı.

3. Heyecandan elindeki bardağı yere düşürmüştü.

4. Güneş, masmavi denizin üstünde parlıyordu.

Numaralanmış cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

 

A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 4

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

 

A
Birden sıkınca tüpteki tutkal sağa sola yapıştı.
B
Ahmet nedense bugün çok durgundu.
C
Bize karşı davranışları oldukça soğuktu.
D
Ben onun hırçınlığını çekemem artık.
Soru 5

1. Deftere bir şeyler yazdı ama hemen sildi.

2. Bayramdan önce evi köşe bucak sildi.

3. Ben onu sildim, bir daha onunla görüşmem.

4. Vazoyu silip masanın üzerine yerleştirdi.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde “silmek” sözcüğü “ilişkisini koparmak, yok saymak” anlamında kullanılmıştır?

A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 6

“Yanmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde “çok üzülmek” anlamında kullanılmıştır?

 

A
Bu yaz tatile gidemeyeceğim, ona yanıyorum.
B
Vaktinde değiştirilmeyen biletler yandı.
C
Akşam oldu, evlerin ışıkları yandı.
D
Çocuk günlerce ateşler içinde yandı.
Soru 7
“Daha” kelimesi, aşağıdakilerin hangisinde “Daha üzerini bile giyinmemişsin.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A
Bugün işe her gün olduğundan daha erken geldi.
B
Salonda kaç kişi var, daha öğrenemedim.
C
Görmeyeli saçların biraz daha ağarmış.
D
Yemeğinden bir kaşık daha alabildi.
Soru 8
Bu olayı biraz kurcalayıp gerçekleri ortaya çıkaracağım. Bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teftiş etmek, kontrol etmek
B
Aradığını bulmak amacıyla elle yoklamak
C
Bir kimseye veya topluluğa sözünü geçirmek
D
Bir konuyu araştırmak, eşelemek
Soru 9

• Neredeyse bürodaki bütün işleri ben çeviriyorum.

• Evin bahçesini örgülü telle çevirmişlerdi.

• Arkadaşımla yürürken bir adam bizi çevirip adres sordu.

Aşağıdakilerden hangisi, “çevirmek” sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir?

A
Bir yerin çevresini bir şeyle sarmak, kuşatmak
B
Bir şeyin yönünü değiştirmek
C
Yolundan alıkoymak, yoldan döndürmek
D
Yönetmek, idare etmek
Soru 10

1. Kitap ince olduğu için hemen bitmişti.

2. Sahilde ayakkabımıza ince kumlar doldu.

3. Bu gülümseyişte ince bir alay gizliydi.

4. Eline ince bir değnek alıp dolaşmaya başladı.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde “ince” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükle yay ayraç içinde verilen anlamı uyuşmamaktadır?

A
Eski yapılar birçok depreme, felakete dayanmış. (Varlığını korumak, hasar görmemek)
B
Haklı olduğumu önünde sonunda göstereceğim. (Kanıtla inandırmak)
C
Zor durumda kalsa da biriktirdiği paraya hiç dokunmadı. (Karıştırmak)
D
Şu parayı şoför beye uzatır mısınız lütfen? (Vermek, göndermek)
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir terim kullanılmamıştır?

A
Telefon bir iletişim aracıdır.
B
Nokta, bitmiş cümlelerin sonuna konur.
C
Hücre, canlının en küçük yapı taşıdır.
D
Üçgen geometrik bir şekildir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön