5.Sınıf Toplum İçin Çalışanlar Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Her kurumun yasalarca belirlenmiş görev ve sorumlulukları vardır.

Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarının görevlerinden biri değildir?

 

A
Çöplerin zamanında toplanmasını sağlamak
B
Bulaşıcı, salgın hastalıklara koruyucu önlem almak
C
Tedavi edici hekimlik hizmetlerini yapmak
D
Çocuk sağlığının korunmasını sağlamak
Soru 2

• Topluma hizmet etmek için kurulmuşlardır.

• Giderleri devlet tarafından karşılanır.

• Çalışanlar, hizmetlerinin karşılığında maaş alırlar

Aşağıdaki kurum ve kuruluşlardan hangisi verilen özelliklere uymaz?

 

A
Milli Eğitim Bakanlığı
B
Sağlık Bakanlığı
C
Nüfus Müdürlüğü
D
Sivil Toplum Kuruluşları
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumlarının görev ve sorumluluklarından değildir?

A
Eğitim öğretim hizmeti vermek
B
Kişilerin kültürel farklılıklarını ortadan kaldırmak
C
Kişileri yetenekleri doğrultusunda eğitmek
D
Topluma uyumlu kişiler yetiştirmek
Soru 4

Resmi kurumlar;

I. Gönüllülük esasıyla çalışırlar

II. Topluma hizmet için kurulmuşlardır

III. Ast üst ilişkisi vardır

verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 

A
I ve II
B
II ve III
C
I ve III
D
I, II ve III
Soru 5

- Okul

- Hastane

- Çocuk Esirgeme Kurumu

Verilen kurumlar ve aşağıdaki bakanlıklar eşleştirildiğinde hangisi boşta kalır?

 

A
Milli Eğitim Bakanlığı
B
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
C
Milli Savunma Bakanlığı
D
Sağlık Bakanlığı
Soru 6

- İmar planlarını onaylar.

- Şehirleri planlar.

- Doğaya zarar vermeden gelişmeyi amaçlar.

Yukarıda özellikleri verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
B
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
C
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı
D
İç İşleri Bakanlığı
Soru 7

• TOKİ

• Postane

• Mahkeme

Yukarıda verilen kurumlar ve hizmet verdikleri alanlar eşleştirildiğinde hangi hizmet alanı boşta kalır?

 

A
Çevre
B
Adalet
C
İletişim
D
Barınma
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarının görevleri arasındadır?

A
Hastaların ekonomik durumlarını iyileştirmek
B
Doğal varlıkların korunmasını sağlamak
C
Engelli öğrencilerin eğitimini sağlamak
D
Gerekli aşıların üretimini yapmak
Soru 9
Resmi kurumlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Temel amaçları maddi kazanç sağlamaktır
B
Çalışma şartları devlet tarafından belirlenir
C
Yalnızca gönüllüler çalışabilir
D
Çalışanlarına herhangi bir ücret ödenmez
Soru 10

• Her türlü kaçakçılığı önleme

• Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yönetme

• Karayollarında trafik düzenini sağlama

gibi görevleri yürütmekle sorumlu olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Dış İşleri Bakanlığı
B
Milli Savunma Bakanlığı
C
İç İşleri Bakanlığı
D
Adalet Bakanlığı
Soru 11

Devletin; kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların eğitim, sağlık, güvenlik gibi ihtiyaçlarını karşılamak için kurmuş olduğu kurumdur.

Özellikleri verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Huzurevleri
B
Çocuk Esirgeme Kurumu
C
Araştırma Hastaneleri
D
Darüşşafaka
Soru 12

Devlet, vatandaşlarının bazı ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır.

Aşağıdakilerden hangisi devletin karşılaması zorunlu ihtiyaçlarımızdan değildir?

 

A
Eğitim
B
Sağlık
C
Güvenlik
D
Dinlenme
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön