5.Sınıf Yer Kabuğunun Özellikleri Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Erozyonla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Toprağın bütün haliyle kaymasıdır
B
Uzun zaman aralığında gerçekleşir
C
Aşırı ve şiddetli yağış olması gerekmez
D
Erozyonla mücadelede ağaçlandırma yapılmalıdır
Soru 2
Erozyonla mücadele ile ilgili yapılan çalışmalardan hangisi yanlıştır?

A
Tarlayı eğime paralel sürmeliyiz.
B
TEMA Vakfına destek olmalıyız.
C
Ağaçlandırmaya önem vermeliyiz
D
Eğimli arazilerde teraslama yapmalıyız.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi erozyonun sonuçlarından değildir?

A
Önlem alınmazsa çölleşme gerçekleşir
B
Toprağın verimli kısmı yok olur
C
Su kaynakları kirlenir
D
Tarım ürünleri artar.
Soru 4

1. Toprağın bütünüyle kaymasıdır.

2. Uzun zaman aralığında oluşur.

3. Yağışın aşırı ve şiddetli olması gerekmez.

Heyelanla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 

A
Yalnız 1
B
1 ve 2
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 5

 

A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 6
Toprağın bütün halinde zeminiyle birlikte kaymasına heyelan (toprak kayması) denir. Ülkemizde coğrafi özellikleri nedeniyle en çok heyelan hangi bölgede görülür?

A
İç Anadolu
B
Doğu Anadolu
C
Karadeniz
D
Güneydoğu Anadolu
Soru 7

 

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 8

1. %97’si tatlıdır.

2. Büyük çoğunluğu buzuldur.

3. Karalardan daha az yer kaplar.

Yeryüzündeki sularla ilgili verilen ifadelerden hangileri yanlıştır?

 

A
Yalnız 1
B
Yalnız 2
C
Yalnız 3
D
1 ve 3
Soru 9
Ülkemizde aşağıdaki su kaynaklarından hangisi görülmez?

A
Deniz
B
Göl
C
Okyanus
D
Akarsu
Soru 10
Yeraltı su kaynakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yeraltı sularının bazıları sıcaktır.
B
Yeraltı sularının çıktığı yere kaynak denir
C
Denizler ve göller yeraltı sularına örnektir
D
Yağmur ve kar suları toprak tarafından emilip yeraltı sularını oluşturur.
Soru 11

1. İçme suyu, tarım ve hayvancılıkta kullanılır.

2. Kaplıcalar ile turizmi artırır.

3. Sağlığa yararlı mineral ve gaz içerir.

Soğuk su kaynakları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 

A
Yalnız 1
B
1 ve 3
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 12
Sıcak su kaynakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?1. Derinlerden geldiği için sıcaktır. 2. Kaplıca (ılıca) olarak adlandırılır. 3. Bir çoğu akarsulara karışır.

 

A
Yalnız 1
B
1 ve 2
C
1 ve 3
D
1, 2 ve 3
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön