5.Sınıf Yer Kabuğunun Özellikleri Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ali, Ayşe ve Ahmet’in hazırladığı posterlerden hangileri toprak kirliliğini önlemeye yöneliktir?

 

A
Ali ve Ayşe
B
Ayşe ve Ahmet
C
Ali ve Ahmet
D
Ali, Ayşe ve Ahmet
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin oluşum nedenlerinden değildir?

A
Bilinçsiz gübre kullanılması
B
Kalitesiz kömür kullanılması
C
Fabrika bacalarından çıkan gazlar
D
Taşıt egzozlarından yayılan gazlar
Soru 3
Hava kirliliğini azaltmak için yapılan önerilerden hangisi yanlıştır?

A
Fabrika bacalarına filtre takmak
B
Ağaçlandırma ile yeşil alanları arttırmak
C
Odun yerine kömür kullanımını arttırmak
D
Güneş ve rüzgar gibi temiz enerji kaynaklarını kullanmak
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğinin nedeni değildir?

A
Balıkçıların bilinçli avlanması
B
Petrol yüklü gemilerin kaza yapması
C
Gemilerin atıklarını rastgele boşaltması
D
Kanalizasyon atıklarının denize verilmesi
Soru 5

1. Bronşit ve astım hastalıkları çoğalır.

2. Dünyamızın ısınmasına neden olur.

3. Ekonomimizin düzelmesini sağlar.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri hava kirliliğinin sonuçlarındandır?

 

A
Yalnız 1
B
1 ve 2
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 6

 

A
Gazete
B
Pet su şişesi
C
Cam şişe
D
Teneke kutu içeceği
Soru 7

 

A
En temiz odasıdır
B
En kirli mahallesidir
C
Sınıfı, okul bahçesinden daha kirlidir
D
Yaşam alanı büyüdükçe kirlilik artmıştır.
Soru 8

Su kirliliğini önlemek isteyen öğrenciler önerilerde bulunmuştur.

Ada: Fabrika atıklarını akarsulara bırakmamak

Özge: Balıkçılığı tamamen yasaklamak

Özgür: Petrol yüklü gemileri daha iyi denetlemek

Öğrencilerden hangilerinin önerisi doğrudur?

 

A
Yalnız Ada
B
Ada ve Özgür
C
Özge ve Özgür
D
Ada, Özge ve Özgür
Soru 9
Suların kirlenmesini engellemek için alınması gereken önlemlerden değildir?

A
Eğitimle balıkçıları bilinçlendirmek
B
Yağ atıklarını lavabolara dökmemek
C
Akarsu yakınlarına fabrikalar açmak
D
Kanalizasyonlar için arıtma tesisleri kurmak
Soru 10

Aşağıdaki önlemler çevreye olan duyarlılığımızı göstermektedir.

1. Duş alırken az su kullanmak

2. Bisiklet kullanımını arttırmak

3. Arabamızın bakımını düzenli yaptırmak

Buna göre hangileri sadece hava kirliliğini azaltmaya yöneliktir?

 

A
Yalnız 1
B
1 ve 2
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 11

1. Hava kirliliği

2. Toprak kirliliği

3. Su kirliliği

Deniz kenarlarında sıklıkla gördüğümüz martılar yukarıdaki çevre kirliliklerinden hangilerinden zarar görmektedir?

 

A
Yalnız 1
B
1 ve 2
C
2 ve 3
D
1, 2 ve 3
Soru 12

 

A
1
B
2
C
3
D
4
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön