5.Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Değerlendirme Testi

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilen ayetlerin hangisi Allah’ın kâdir ismiyle ilgilidir?    
A
O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
B
Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
C
O Rahman’dır, Rahîm’dir.
D
Şüphesiz Rabb’im duayı işitendir.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayına özgü bir ibadettir?  
A
Teravih Namazı
B
Cuma namazı
C
Kur’an okumak
D
Fıtır Sadakası
Soru 3
Oruç aşağıdakilerden hangisi ile başlar?    
A
İmsak
B
İftar
C
Tan
D
Sahur
Soru 4
Aşağıda verilen yargılardan hangisi dua ile ilgili doğru değildir?
A
İnsanı Allah’a (c.c.) yaklaştırır.
B
Allah’ın güzel isimlerini saymaktır.
C
Allah’tan (c.c.) yardım istemektir.
D
Allah’la iletişim ve irtibat kurmaktır.
Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi Oruç ibadetinin özelliklerinden birisi değildir?    
A
Ramazan ayında kurban kesmek vaciptir.
B
Yerine getiren kişinin iradesini güçlendirir.
C
Yerine getirenler için bir kalkandır.
D
Ramazan ayında yerine getirilen bir farzdır.
Soru 6
Kadir Gecesi ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Kadir suresinde de, -Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik… Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.- buyrulmuştur.
B
Müslümanlar için çok önemli olan Kur’an-ı Kerim, Ramazan ayının Kadir gecesinde indirilmeye başlanmıştır.
C
Kadir gecesinin Ramazan ayının ilk on günü içinde bulunmaktadır.
D
Kadir gecesi Ramazan ayı içerisinde yer alan önemli bir gecedir.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi İnsanın isteklerini Yüce Allah’a (c.c.) iletmesi, ondan yardım dilemesidir?    
A
Hanif
B
Tevhid
C
İhlas
D
Dua
Soru 8
Allah rızası için tan yerinin ağarmasından başlayarak güneş batıncaya kadar gün boyu yemekten ve içmekten uzak durarak yapılan bir ibadete ne ad verilir?    
A
Oruç
B
Fitre
C
Farz
D
Sünnet
Soru 9
Aşağıda verilen davranış şekillerinden hangisi özel yaşamın gizliliği kuralına uygun değildir?
A
Başkalarının özel hayatına karışmak.
B
Komşunun evine giderken zili çalmak.
C
Emanet edilen bir eşyayı saklamak.
D
Başkasının eşyasını izin alarak kullanmak.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi nezaket kurallarına uyulmasının sonuçlarından birisi değildir?
A
Toplumda sevgi ve saygı artar.
B
İnsanlarla sağlıklı ilişkiler kurulur.
C
Yalnız yaşamak yaygınlaşır.
D
Topluma kolay uyum sağlanır.
Soru 11
İnsanın çevresindekilere karşı gösterdiği kibar, görgülü davranışlara ne denir?    
A
Medeniyet
B
Nezaket
C
İffet
D
Terbiye
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin davranışları ve bizden yapmamızı istediği ibadetlere verilen addır?  
A
Farz
B
Müstehab
C
Sünnet
D
Vacip
Soru 13
İnsan ilişkilerini düzenleyen ve kolaylaştıran yazılı olmayan toplumsal kurallara ne ad verilir?      
A
Din kuralları
B
Adap kuralları
C
Ahlak kuralları
D
Toplum kuralları
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi nezaketli bir davranış değildir?  
A
Çevresindekilerle bağırarak konuşmak.
B
İyilik yapana teşekkür etmek.
C
Hasta ziyaretini kısa tutmak.
D
Küçük kabahatlere hoşgörülü olmak.
Soru 15
Dua etmeyle ilgili aşağıda verilen yargıların hangisi doğrudur?    
A
Abdestsiz dua etmek doğru değildir.
B
Dua etmek ibadetlerimiz arasında yer almaz.
C
İnsan istediği her zaman dua edebilir.
D
Sadece ibadet ettikten sonra dua edilir.
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi orucun başlamadan önceki yeme zamanıdır?    
A
İftar
B
Fitre
C
İmsak
D
Sahur
Soru 17
Allah’ın yapılmasını zorunlu tuttuğu emirlere ne denir?    
A
Vacip
B
Farz
C
Sünnet
D
Müstehab
Soru 18
Aşağıda verilenlerden hangisi Allah’ın yapılmasını istediği iş ve davranışlardır?  
A
Farz
B
Sünnet
C
Müstehab
D
Vacip
Soru 19
Kur’an-ı Kerim’de oruç ibadetinin farz olduğu: -Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.- ayetiyle ifade edilmiştir. Bu anlatımdan aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız?    
A
Hem farz hem nafile olarak tutulmaktadır.
B
Müslümanların yerine getirmesi farzdır.
C
Allah’a karşı gelmekten alıkoyan bir ibadettir.
D
Diğer ilahi dinlerde de olan bir ibadettir.
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın gücünün her şeye yettiğini ifade eder?    
A
Basar
B
Rahim
C
Semi
D
Kadir
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön