5.Sınıf 5.Ünite Çevremizde Dinin İzleri Konu Testi

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İslam kültüründe gelişen müzik türü hangisidir?    
A
Musiki
B
Arabesk
C
Orya
D
Mevlit
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi caminin dışında kalan bölümlerinden birisidir?  
A
Kubbe
B
Minber
C
Vaaz kürsüsü
D
Mihrap
Soru 3
Edebiyatımızdaki dinî içerikli şiirlerin bestelenmiş şekli olan musiki çeşidi hangisidir?    
A
ilahi
B
münacat
C
naat
D
kaside
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi cami avlularında bulunan, üzeri kubbeli veya açık olan abdest alma yeridir?    
A
Şerefe
B
Minare
C
Şadırvan
D
Avlu
Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi dini geleneklere örnek oluşturmaz?
A
Kandil gecelerini kutlamak.
B
Düğün konvoyuna katılmak.
C
Bayramlarda bayramlaşmak.
D
Bebeğin kulağına ezan okumak.
Soru 6
Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan farklı süsleme sanatları dinin etkisiyle şekillenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu sanatlardan birisi değildir?    
A
heykel
B
hat
C
tezhip
D
ebru
Soru 7
İslam dininin ilim öğrenmeye önem vermesi eğitim mekânlarının oluşturulmasında etkili olmuştur. Bu nedenle aşağıdaki yapılardan hangisi inşa edilmiştir?    
A
Külliye
B
Mescit
C
Medrese
D
Kervansaray
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf musikisinde kullanılan çalgılardan birisi değildir?      
A
bendir
B
davul
C
ney
D
kudüm
Soru 9
İslam dininin mimari etkisi daha çok aşağıdakilerden hangisinde görülür?    
A
Camilerde
B
Köprülerde
C
Kervansaraylarda
D
Medreselerde
Soru 10
Caminin bölümlerinden hangisi camilerde minarenin etrafını çepeçevre dolaşan, müezzinin çıkarak ezan okuduğu, kenarları korkuluklu bölümdür?    
A
Kubbe
B
Vaaz kürsüsü
C
Şadırvan
D
Şerefe
Soru 11
Aşağıda verilen yapılardan hangisi Mimar Sinan’ın yaptığı eserlerden biridir?
A
Edirne - Selimiye Camii
B
Erzurum - Çifte Minare Medresesi
C
Konya - Mevlânâ Türbesi
D
Ankara - Kocatepe Camii
Soru 12
Camileri süslemede aşağıdaki sanatsal faaliyetlerden hangisine yer verilmemiştir?    
A
Minyatür
B
Hat sanatı
C
Resim
D
Çinicilik
Soru 13
Camiler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?    
A
Camilerin yapımında belli bir mimari sitil ya da tarz oluşturulmamıştır.
B
Camiler, Müslümanların ibadet yapma ve bir araya gelme yeridir.
C
Caminin bölümleri hem görsel güzellik hem de kullanışlılığa dikkat edilerek inşa edilmiştir.
D
İslam dininde namazın cemaatle kılınmasına verilen önemden dolayı büyük camiler inşa edilmiştir.
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisinin tanımı yanlıştır?  
A
Vaaz Kürsüsü: Camide vaaz verip cemaati dini konularda aydınlatan kişinin oturduğu yüksekçe yerdir.
B
Minare: Müezzinin ezan okuduğu, salâ verdiği, şerefesi olan, yüksek ve ince yapıdır.
C
Kubbe: Yarım küre biçiminde olan ve caminin üzerini örten yapıdır.
D
Mihrap: Cuma ve bayram namazlarında hutbe okumak için çıkılan merdivenli, yüksekçe yerdir.
Soru 15
Cami gibi ibadet amaçlı mekânlarda, diğerlerinden farklı olarak düz tavan yerine kubbe şeklinde tavan kullanılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?    
A
Mimari bir gelenek oluşturmak.
B
Hava sirkülâsyonunu azaltmak.
C
Bina dayanıklılığını artırmak.
D
Müslümanların birlik bütünlüğünü sembolize etmek.
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi caminin içinde kalan bölümlerinden birisidir?    
A
Minber
B
Minare
C
Şerefe
D
Şadırvan
Soru 17
Aşağıda verilenlerden hangisi Kâbe yönünü gösteren ve imamın cemaate namaz kıldırırken durduğu yerdir?    
A
Mihrap
B
Minber
C
Vaaz kürsüsü
D
Kubbe
Soru 18
Caminin bölümlerinden hangisi Cuma ve bayram namazlarında hutbe okumak için çıkılan merdivenli, yüksekçe yerdir?    
A
Minber
B
Şerefe
C
Vaaz kürsüsü
D
Mihrap
Soru 19
İslam dininin temizliğe verdiği önemin bir göstergesi olarak camilerde aşağıdaki yapılardan hangisine önem verilmiştir?    
A
Kubbe
B
Hamam
C
Tuvalet
D
Şadırvan
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf musikisinin türlerinden birisi değildir?    
A
münacat
B
mani
C
naat
D
İlahi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön