Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İhlâs suresinde Yüce Allah bizlere şöyle öğretmektedir: “De ki: O, Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir. (Her şey ona muhtaçtır; o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır. (Kimsenin babası değildir.) Kendisi de doğmamıştır. (Kimsenin çocuğu da değildir.) Hiçbir şey ona denk ve benzer de değildir.” Bu sureden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?
A
Allah’a (c.c.) eş ve ortak olan birçok varlık olabilir.
B
Kâinat ve içinde bulunan varlıklar ne kadar güzel olursa olsun hiçbiri Allah’a (c.c.) benzemez.
C
Allah’ın (c.c.) birliği ve tekliği, O’nun eşi ve benzeri olmadığı anlamına da gelir.
D
Allah (c.c.) düşündüğümüz, görüp işittiğimiz hiçbir varlığa benzemez.
Soru 2
Aşağıda verilen yargılardan hangisi dua ile ilgili doğru değildir?
A
İnsanı Allah’a (c.c.) yaklaştırır.
B
Allah’ın güzel isimlerini saymaktır.
C
Allah’tan (c.c.) yardım istemektir.
D
Allah’la iletişim ve irtibat kurmaktır.
Soru 3
Allah’ın güzel isimlerinden hangisi dünyada, bütün canlılara şefkat gösteren, inanan inanmayan herkese merhamet eden ve her türlü nimeti sürekli veren anlamlarına gelir?
A
Samed
B
Semî
C
Alîm
D
Rahman
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi samimi olmak; dine içtenlikle bağlanmak, inanç ve ibadetlerinde yalnızca Allah’ın rızasını gözetmek demektir?
A
İlah
B
İlim
C
İnfak
D
İhlas
Soru 5
Aşağıda verilen ayetlerin hangisi Allah’ın kâdir ismiyle ilgilidir?
A
Şüphesiz Rabb’im duayı işitendir.
B
O Rahman’dır, Rahîm’dir.
C
Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
D
O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
Soru 6
Haşr suresi, 24. Ayet: -O; yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel isimler O’nundur.- Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?
A
En güzel isimler Allah’a aittir.
B
Allah, bizi her an görmektedir.
C
Allah, yoktan var edendir
D
Her şeyin yaratıcısı Allah’tır.
Soru 7
Aşağıdaki ayetlerden hangisinin anlamı diğerlerinden farklıdır?
A
O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır.
B
Rabbim, yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
C
Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O’dur.
D
O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyendir…
Soru 8
Allah Kuranda şöyle buyuruyor: “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu…” Bu ayetten hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamayız?
A
Varlıklar arasında görülen uyum ve düzen ancak tüm bunları yaratanın bir ve tek olması ile gerçekleşir.
B
Her şeyi yaratan ve düzenleyen Allah (c.c.) bir ve tek olmasaydı hem hayatımızda hem de evrenin işleyişinde düzensizlikler ortaya çıkardı.
C
Eğer birden fazla yaratıcı olsaydı evreni yönetmek daha kolay olurdu.
D
Dünyamızı ve bizi en güzel şekilde yaratan, bizim için nimetler var eden Yüce Allah bir ve tektir.
Soru 9
Dua etmeyle ilgili aşağıda verilen yargıların hangisi doğrudur?
A
Sadece ibadet ettikten sonra dua edilir.
B
Abdestsiz dua etmek doğru değildir.
C
İnsan istediği her zaman dua edebilir.
D
Dua etmek ibadetlerimiz arasında yer almaz.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın gücünün her şeye yettiğini ifade eder?
A
Kadir
B
Semi
C
Basar
D
Rahim
Soru 11
Tevhid inancına göre birden fazla yaratıcı olsaydı nasıl bir sonuçla karşılaşılırdı?
A
Aralarında iş bölümü yaparlardı.
B
Evreni yönetmek daha kolay olurdu.
C
Evrenin ahenk ve düzeni bozulurdu.
D
Her birine düşen iş miktarı azalırdı.
Soru 12
Ankebût suresi, 19. Ayet: -Allah’ın, yaratmayı nasıl başlattığını, sonra bunu (nasıl) tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.- Bu ayatten aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?
A
Yaratmak Allah için kolay bir iştir.
B
Allah insanın işini kolaylaştırmıştır.
C
Allah her şeyin yaratıcısıdır.
D
Allah’ın yaratması süreklidir.
Soru 13
Aşağıda verilen hangi duyguyla insan, kendi yaratılışındaki ve evrendeki delillerle Allah’ın (c.c.) varlığına ulaşır?
A
Ait olma
B
İnanma
C
İrdeleme
D
Sevme
Soru 14
Kuran da “De ki: “O, Allah’tır, tektir. Allah sameddir. Doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.” Suresinin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Allah’ın birliği
B
Allah’ın yaratıcılığı
C
Allah’ın ilmi
D
Allah’a iman
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi İnsanın isteklerini Yüce Allah’a (c.c.) iletmesi, ondan yardım dilemesidir?
A
Dua
B
Tevhid
C
İhlas
D
Hanif
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın her şeyi görmesidir?
A
Semi
B
Basar
C
Samed
D
İlim
Soru 17
Zümer suresi, 9. Ayetinde: -…De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunu düşünüp anlar.- aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A
Sağlığı korumaya özen gösterilmelidir.
B
Bilgi sahibi olmaya gayret edilmelidir.
C
Geçinmek için çalışmak teşvik edilmelidir.
D
İnsanlara adaletle muamele edilmelidir.
Soru 18
Allah’ın güzel isimlerinden biri semî’dir. Semî hangi anlama gelir?
A
görür
B
bilir
C
bağışlar
D
işitir
Soru 19
-Allah (c.c.) her şeye kâdirdir- ifadesinden aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz?
A
Her şeyi yaratan Allah’tır.
B
Allah’ın gücü her şeye yeter.
C
O, hiçbir şeye muhtaç değildir.
D
Allah doğurmamıştır, doğrulmamıştır.
Soru 20
Aşağıda verilenlerden hangisi Allah’ın dünyada yarattığı bütün varlıklara karşılıksız nimet veren, yarattıklarını koruyan, esirgeyen, bağışlayan ve merhamet eden, ahirette ise sadece Allah’a (c.c.) inanan kullarına şefkat eden anlamlarına gelir?
A
Semi
B
Samed
C
Rahim
D
Rahman
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön