5.Sınıf 1. Ünite Allah İnancı Değerlendirme Testi

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“De ki : “O Allah’tır, bir tekdir. ………………………………..O hiçbir şeye muhtaç değildir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. ” Yukarıda ihlas suresinin anlamı verilmiştir. Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A
Ancak senden yardım dileriz.
B
Allah’ım hamd sanadır.
C
O rahmandır ve rahimdir.
D
Her şey ona muhtaçtır.
Soru 2
“Eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve Resûluhu” cümlesinin anlamı nedir?

 

A
Tanıklık ederim ki, Allah’tan başka ilâh yoktur
B
Tanıklık ederim ki Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.
C
Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.
D
Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
Soru 3
Allah ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A
Allah içimizden geçenleri bilmez.
B
Allah her şeyi görür
C
Allah’ın her şeye gücü yeter
D
Allah her şeyi bilir
Soru 4
Kelime-i Tevhid aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Bismillah
B
Lâ ilâhe illallah
C
Allahü ekber
D
Elhamdülillah
Soru 5
"Çalışırım, ........ yardımına güvenirim ve başarırım." cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 

A
Babamın
B
Devletin
C
Allah'ın
D
Öğretmenimin
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi iyi ile kötüyü ayırt etmemizi sağlar?

 

A
Saygı
B
Hoşgörü
C
Sevgi
D
Akıl
Soru 7
“Allah, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak doğru ve önemli bir amaca uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır.” (Rum Suresi 8. Ayet.) Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız?

 

A
Her şeyi Allah yaratmıştır.
B
Allah her şeyi bir amaç için yaratmıştır.
C
Allah’ın yarattığı her şey ölümsüzdür.
D
Allah’ın yarattığı her şey belirli bir süre sonrasında yok olacaktır.
Soru 8
‘Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır’ atasözü bize neyi anlatır?

 

A
Çok çalışmayı
B
Hayvanları sevmeyi
C
Güzel söz söylemeyi
D
Dua etmeyi
Soru 9
“Eşhedü …………ilâhe illallah ve eşhedü ………… Muhammeden Abduhu ve Resûluh” Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A
illallah- enla
B
enla- ilahe
C
enla- enne
D
enne- ilahe
Soru 10
Allah'ın eşi ve benzeri olmadığını, doğmadığını ve doğurmadığını ifade eden sure aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
İhlas Suresi
B
Nas Suresi
C
Fatiha suresi
D
Kevser Suresi
Soru 11
“ Kul hüvallahü ehad , Allahüssamed, ………………………………, Ve lem yekün lehü küfüven ehad.” Yukarıda İhlas suresi verilmiştir. Boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

 

A
Küfüven ahad.
B
Errahmanirrahim
C
Lem yelid ve lem yuled
D
Allahümme ve bihamdik
Soru 12
Varlıklar hakkında düşünerek Allah’ın varlığına ve birliğine ulaşan peygamber kimdir?

 

A
Hz. Nuh
B
Hz. İbrahim
C
Hz. İsa
D
Hz. Musa
Soru 13
•Birlemek anlamına gelir •Allah’ın var olduğuna ve bir olduğuna inanmaktır •Bu inancı benimsemeyen kimse müslüman olamaz Yukarıda özellikleri verilen inanca ne ad verilir?

 

A
Fatiha
B
İhlas
C
Tevbe
D
Tevhit
Soru 14
Kelime-i Şehadet’in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Allah’tan başka ilah yoktur ve Hz Muhammed onun kulu ve elçisidir.
B
Allah birdir ondan başka ilah yoktur.
C
Allah’ın her şeye gücü yeter.
D
Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.
Soru 15
Eğer yerde ve gökte Allahtan başka ilahlar olsaydı ne olurdu?

 

A
Allahın işi kolaylaşırdı.
B
Her şey yolunda giderdi.
C
Düzen bozulurdu.
D
İnsanlar daha kolay ibadet ederlerdi.
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Allah'a inanan bir insandan beklenen davranış olamaz?

 

A
Çalışırken Allah'ın kendisine yardım edeceğini düşünmek.
B
Hiçbir çaba harcamayıp Allah'ın yardımını beklemek.
C
Allah'ın yarattığını düşünerek hayvanlara eziyet etmemek.
D
Çalışmalarının sonunda Allah'ın izniyle başarıya ulaşacağına inanmak.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın kendisini gördüğüne inanan bir kişinin davranışlarından biri olamaz?

 

A
Her zaman doğruyu söylemek
B
İnsanlara karşı iyi davranmak
C
İnsanlar arasında dürüst göründüğü halde, gizlice haksızlıklar yapmak.
D
Helal para kazanmak
Soru 18
Kuranda bir ayette;”Biz insana can damarından daha yakınız” denilmektedir. Bu ayetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

A
Allah'ın eşi ve benzeri yoktur.
B
Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.
C
Her şeyi yaratan Allah'tır.
D
Allah her zaman bizimle beraberdir.
Soru 19
“(Resulüm) Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.” Yukarıdaki ayete göre Kuran’ın indirilişinin sebebi nedir?

 

A
Aklı olan kişilerin düşünüp öğüt almaları
B
İnsanların istediği her şeyi yapabilmesi
C
Herkesin kendi arzusuna göre davranması
D
Kuran’ın sadece ibadetlerde okunması
Soru 20
"•Deki: O Allah bir tektir. •Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. •O, doğurmamış, doğrulmamıştır. •O’nun eşi ve benzeri yoktur." Yukarıda anlamı verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Kevser suresi
B
Fatiha suresi
C
İhlâs suresi
D
Sübhaneke
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön