5.Sınıf 3. Ünite: hz. Muhammed ve Aile Hayatı Testi

TEBRİKLER.

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“ Kul hüvallahü ehad , Allahüssamed, ………………………………, Ve lem yekün lehü küfüven ehad.” Yukarıda İhlas suresi verilmiştir. Boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

 

A
Küfüven ahad.
B
Allahümme ve bihamdik
C
Errahmanirrahim
D
Lem yelid ve lem yuled
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Allah'a inanan bir insandan beklenen davranış olamaz?

 

A
Çalışmalarının sonunda Allah'ın izniyle başarıya ulaşacağına inanmak.
B
Çalışırken Allah'ın kendisine yardım edeceğini düşünmek.
C
Hiçbir çaba harcamayıp Allah'ın yardımını beklemek.
D
Allah'ın yarattığını düşünerek hayvanlara eziyet etmemek.
Soru 3
“(Resulüm) Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.” Yukarıdaki ayete göre Kuran’ın indirilişinin sebebi nedir?

 

A
Herkesin kendi arzusuna göre davranması
B
Aklı olan kişilerin düşünüp öğüt almaları
C
İnsanların istediği her şeyi yapabilmesi
D
Kuran’ın sadece ibadetlerde okunması
Soru 4
“De ki : “O Allah’tır, bir tekdir. ………………………………..O hiçbir şeye muhtaç değildir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. ” Yukarıda ihlas suresinin anlamı verilmiştir. Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A
Allah’ım hamd sanadır.
B
O rahmandır ve rahimdir.
C
Ancak senden yardım dileriz.
D
Her şey ona muhtaçtır.
Soru 5
“Eşhedü …………ilâhe illallah ve eşhedü ………… Muhammeden Abduhu ve Resûluh” Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıylaaşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 

A
enla- enne
B
illallah- enla
C
enla- ilahe
D
enne- ilahe
Soru 6
Kelime-i Şehadet’in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Allah birdir ondan başka ilah yoktur.
B
Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.
C
Allah’tan başka ilah yoktur ve Hz Muhammed onun kulu ve elçisidir.
D
Allah’ın her şeye gücü yeter.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi iyi ile kötüyü ayırt etmemizi sağlar?

 

A
Sevgi
B
Saygı
C
Hoşgörü
D
Akıl
Soru 8
Varlıklar hakkında düşünerek Allah’ın varlığına ve birliğine ulaşan peygamber kimdir?

 

A
Hz. İsa
B
Hz. Nuh
C
Hz. Musa
D
Hz. İbrahim
Soru 9
“Allah, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak doğru ve önemli bir amaca uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır.” (Rum Suresi 8. Ayet.) Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız?

 

A
Allah her şeyi bir amaç için yaratmıştır.
B
Allah’ın yarattığı her şey belirli bir süre sonrasında yok olacaktır.
C
Her şeyi Allah yaratmıştır.
D
Allah’ın yarattığı her şey ölümsüzdür.
Soru 10
Kuranda bir ayette;”Biz insana can damarından daha yakınız” denilmektedir. Bu ayetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

A
Allah her zaman bizimle beraberdir.
B
Her şeyi yaratan Allah'tır.
C
Allah'ın eşi ve benzeri yoktur.
D
Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.
Soru 11
Kelime-i Tevhid aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Allahü ekber
B
Lâ ilâhe illallah
C
Bismillah
D
Elhamdülillah
Soru 12
"Çalışırım, ........ yardımına güvenirim ve başarırım." cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 

A
Babamın
B
Öğretmenimin
C
Allah'ın
D
Devletin
Soru 13
Allah'ın eşi ve benzeri olmadığını, doğmadığını ve doğurmadığını ifade eden sure aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Fatiha suresi
B
Nas Suresi
C
İhlas Suresi
D
Kevser Suresi
Soru 14
"•Deki: O Allah bir tektir. •Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. •O, doğurmamış, doğrulmamıştır. •O’nun eşi ve benzeri yoktur." Yukarıda anlamı verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Sübhaneke
B
Kevser suresi
C
İhlâs suresi
D
Fatiha suresi
Soru 15
“Eşhedü enne Muhammeden Abduhu ve Resûluhu” cümlesinin anlamı nedir?

 

A
Tanıklık ederim ki, Allah’tan başka ilâh yoktur
B
Tanıklık ederim ki Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.
C
Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.
D
Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
Soru 16
Eğer yerde ve gökte Allahtan başka ilahlar olsaydı ne olurdu?

 

A
Düzen bozulurdu.
B
Her şey yolunda giderdi.
C
İnsanlar daha kolay ibadet ederlerdi.
D
Allahın işi kolaylaşırdı.
Soru 17
•Birlemek anlamına gelir •Allah’ın var olduğuna ve bir olduğuna inanmaktır •Bu inancı benimsemeyen kimse müslüman olamaz Yukarıda özellikleri verilen inanca ne ad verilir?

 

A
Tevhit
B
İhlas
C
Fatiha
D
Tevbe
Soru 18
Allah ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A
Allah her şeyi bilir
B
Allah içimizden geçenleri bilmez.
C
Allah her şeyi görür
D
Allah’ın her şeye gücü yeter
Soru 19
Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır’ atasözü bize neyi anlatır?

 

A
Çok çalışmayı
B
Hayvanları sevmeyi
C
Dua etmeyi
D
Güzel söz söylemeyi
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın kendisini gördüğüne inanan bir kişinin davranışlarından biri olamaz?

 

A
Her zaman doğruyu söylemek
B
İnsanlar arasında dürüst göründüğü halde, gizlice haksızlıklar yapmak.
C
İnsanlara karşı iyi davranmak
D
Helal para kazanmak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön