5.Sınıf Elektrik Devre Elemanları Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Ampul: Elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir.
B
Devre elemanlarını birbirine bağlar-
C
Devreye elektrik enerjisi sağlar
D
Anahtar kapalı konumda iken devre de kapalıdır-
Soru 2
Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?

A
Devredeki değişkenler pil ve ampullerdir.
B
Bir devrede pil olmazsa ampul yanmaz.
C
Basit bir devre için pil ve ampul yeterlidir.
D
Devrede anahtar açıksa devredeki ampul yanar.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi bir elektrik üreticisi değildir?

A
Elektroskoplar
B
Akümülatör
C
Pil
D
jeneratörler
Soru 4
  1. Üreteç sayısını arttırmak
  2. Ampul sayısını azaltmak
  3. Tel ayısını artırmak
  4. Anahtar sayısını artırmak
Yukarıdakilerden hangileri bir devredeki ampul parlaklığını artırmanın yollarındandır?

A
1-3
B
2-3
C
1-4
D
1-2
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi devre elemanlarını birleştirip, devrede elektrik akımının dolaşmasını sağlar?

A
duy
B
anahtar
C
iletken tel
D
pil
Soru 6
İki pil,iki ampul ve anahtardan oluşan devrede ampulün parlaklığını arttırmak için aşağıdakilerden yapılmalıdır?

A
ampul sayısı azaltılmalıdır
B
Pil sayısı azaltılmalıdır
C
ampul sayısı arttırılmalıdır
D
Piller devreden çıkartılmalı
Soru 7
Aşağıda eleman sayıları belirtilen devrelerdeki pil ve ampuller özdeştir. Buna göre hangisindeki ampullerin parlaklığı daha azdır?

A
1 ampul, 3 pil
B
3 ampul, 3 pil
C
1 ampul, 2 pil
D
2 ampul, 3 pil
Soru 8
Bir devrede aşağıdakilerden hangisini yapmak, lamba parlaklıklarını değiştirmez?

A
Devre kablolarını uzatma.
B
Devreye bir lamba daha eklemek.
C
Devredeki anahtarı açmak.
D
Devreye bir pil daha eklemek.
Soru 9
Elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviren cisim hangisidir?

A
pil
B
anahtar
C
ampul
D
duy
Soru 10
Ampul sayısın değişmediği,pil sayısının değiştiği bir elektrik devresi için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A
Ampul parlaklığı pil sayısına göre değişmez.
B
Ampul sayısı kontrollü değişkendir.
C
Pil sayısı bağımlı değişkendir.
D
Bağımsız değişken ampul parlaklığıdır.
Soru 11
Ayşe, bir devrede ampul sayısı ile ampullerin parlaklığı arasında nasıl bir ilişki olduğunu tespit etmek istiyor. Ayşe, hangi devre elemanının sayısını sabit tutar?

A
duy
B
bağlantı kablosu
C
ampul
D
pil
Soru 12
Bir devrede iki ampul de yanmaktadır. Devredeki ampullerden biri duyundan çıkarılırsa devrede ne gibi bir değişiklik olur?

A
Devredeki pil çabuk biter.
B
Diğer ampul söner.
C
Diğer ampulün parlaklığı azalır.
D
Diğer ampul daha parlak yanar.
Soru 13
Arda pil, ampul, anahtar ve bağlantı kablosu kullanarak basit bir elektrik devresi oluşturdu. Ancak devredeki ampul ışık vermedi. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A
Pilin gücü ampulü yakmaya yetmemiştir.
B
Kablolarda kopukluk vardır.
C
Devrede birden fazla pil kullanmıştır.
D
Kullanılan ampul bozuktur.
Soru 14
Basit bir elektrik devresi yapmak isteyen bir öğrencinin hangisini kullanmasına gerek yoktur?

A
Ampul
B
Sigorta
C
Anahtar
D
Pil
Soru 15
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Devre elemanlarının sembolik gösterimi ülkeden ülkeye değişir.
B
Devrede ampul, pilin ürettiği elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür.
C
Bir elektrik devresinde piller belli bir kurala göre bağlanır.
D
Bir devrede pil sayısı arttıkça ampulün parlaklığı da artar.
Soru 16
  1. Pil sayısını artırmalıdır.
  2. Bağlantı kablosunu uzatmalıdır.
  3. Ampul sayısını azaltmalıdır.
Emir, yaptığı devrede ampullerin parlaklığını artırmak istiyor. Emir yukarıdaki değişikliklerden hangisini ya da hangilerini yaparsa bunu başarabilir?

A
1, 2
B
1, 3
C
Yalnız 1
D
2, 3
Soru 17
Bir elektrik devresinde akımın yönü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
(-) den (+) ya doğru
B
(+)dan (+) ya doğru
C
(+) dan (-) ye doğru
D
(-)den (-) ye doğru
Soru 18
Elektrikle çalışan bir aleti çalıştırmak için düğmesine bastığımızda gerçekleşen olay için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Aletin içindeki devre tamamlanır.
B
Devredeki anahtar kapanır.
C
İçindeki devre açılır.
D
Aletin devresi çalışır.
Soru 19
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Bir devrede pil sayısı artırıldığında ampulün parlaklığı da artar.
B
Devredeki pil sayısı azaltılırsa ampulün parlaklığı da azalır.
C
Devredeki değişkenlerin ampulün parlaklığına etkisi yoktur.
D
Devredeki ampulün parlaklığını pil ve ampul sayısını değiştirerek artırıp, azaltabiliriz.
Soru 20
Devrede ampul sayısı aynı kalırken pil sayısını arttırdığımızda ampulün parlaklığı nasıl değişir?

A
Değişmez
B
Önce azalır, sonra artar
C
Azalır
D
Artar
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön