5.Sınıf Genel Deneme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bitkiler, geceleri aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

A
solunum
B
terleme
C
büyüme
D
besin üretme
Soru 2
Aşağıdakilerin hangisinde büyüme yaşam boyu sürer?

A
insan
B
hayvan
C
çınar ağacı
D
böcek
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisinin üremesi diğerlerinden farklıdır?

A
köpek
B
koyun
C
inek
D
kuş
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi canlı varlıkların ortak özellikleri arasında yer almaz?

A
beslenme
B
hareket
C
besin üretme
D
büyüme
Soru 5
Canlıların yaşamlarını sürdürebilecekleri uygun ortamların bulunduğu bölgelere ne ad verilir?

A
Yaşam alanı
B
Çevre alanı
C
Solunum alanı
D
Üreme alanı
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi erozyonu önlemek için kullanılabilecek bir yöntem değildir?

A
Bilinçsiz otlatma
B
Ağaçlandırma yapmak
C
Tarlayı eğimin tersi yönde sürmek.
D
Araziyi basamaklandırmak( taraçalamak )
Soru 7
Isı veren sıvı bir maddenin katı hale geçmesini ifade eden hal değişimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
yoğuşma
B
donma
C
kaynama
D
erime
Soru 8
Mikroskobik canlılar ile ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bitki ve hayvan artıklarının çürütülmesini sağlar.
B
Besinlerin bozulmasına sebep olur.
C
Bazı türleri hastalık yapar.
D
Hepsi insan sağlığı için zararlıdır.
Soru 9
Hangisi maddenin ısı alması sonucu gerçekleşmez?

A
Kaynama
B
Buharlaşma
C
Donma
D
Erime
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi basit bir elektrik devresinde lambanın yanmamasının sebebi olamaz?

A
Anahtarın kapalı olması
B
Pilin olmaması
C
Bağlantı kablosunun kopuk olması
D
Lambanın bozuk olması
Soru 11
Hangisi doğal ışık kaynağı değildir?

A
ateş böceği
B
güneş
C
yıldız
D
ay
Soru 12
Ekonomik değeri yüksek kayaçlara ne ad verilir?

A
Taş
B
Toprak
C
Mineral
D
Maden
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi çevremizdeki yaşam alanlarına zarar veren insan davranışlarına örnek olamaz?

A
Nüfus artışı ve kentleşme
B
Hava, su ve toprak kirliliği
C
Ağaç dikme
D
Sanayileşme
Soru 14
Ay tutulması yılda kaç sefer olur?

A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 15
Güneş tutulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ay’ın Dünyanın etrafında dönmesi
B
Ay’ın kendi ekseni etrafında dönmesi
C
Dünyanın Güneş’in etrafında dönmesi
D
Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisinde maddeler çok genleşenden az genleşene doğru sıralanmıştır ?

A
Gaz , katı , sıvı
B
Gaz , sıvı , katı
C
Katı , sıvı , gaz
D
Sıvı , katı , gaz
Soru 17
Buharlaşma olayı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Madde çevreden ısı alır.
B
Her sıcaklıkta gerçekleşir.
C
Maddenin yüzeyinde olur.
D
Maddenin her noktasında kaynama olur.
Soru 18
Maddeyi oluşturan moleküllerin hızını yavaşlatmak için ne yapılmalıdır?

A
Maddeyi ılıtmak
B
Maddeyi ısıtmak
C
Maddeyi soğutmak
D
Hiçbiri
Soru 19
Suyun yeryüzü ile hava arasındaki dolanımına ne denir?

A
Erime
B
Su döngüsü
C
Buharlaşma
D
Yoğunlaşma
Soru 20
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çocuğun topa vurması temas gerektirmeyen kuvvettir
B
Mıknatısın çiviyi çekmesi temas gerektirmeyen kuvvettir
C
Cisimleri hareket ettiren kuvvetler ikiye ayrılır
D
Cisimleri hareket ettirmek için yapılan etkiye kuvvet denir
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön